Biológiatanárok válaszolnak #2 – Milyen könyvekből lehet felkészülni a biológia érettségire?

A biológiatanárok válaszolnak sorozat most következő, 2. részében arról olvashatsz, hogy melyek azok a könyvek, amelyekből az ország neves biológiatanárai szerint a legsikeresebben tudsz felkészülni a biológia érettségire.

1.
Mándics Dezső, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium:

Tapasztalatom szerint a Mándics–Molnár: Biológia középiskolásoknak, érettségizőknek c. kiadvány ajánlható. Pontosan az érettségi követelményrendszer alapján foglalja össze az ismereteket és a tudás más elemeit. Nem többet, nem kevesebbet, nem mást közvetít, mint az érettségi vizsga elvárása.

A szerzők a kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta részt vesznek az érettségi dolgozatok javításában és a szóbeli vizsgáztatásban, ezért arról is képük van, hogy a követelményrendszer elvárásai miként jelennek meg a vizsgafeladatokban, kérdésekben, tételekben. Mindezeket figyelembe véve került sor a könyv legutóbbi átdolgozására, amely a részletes követelmények legfrissebb újdonságait is figyelembe veszi.

Mándics Dezső, dr. Molnár Katallin - Biológia középiskolásoknak, érettségizőknek
MÁNDICS DEZSŐ, DR. MOLNÁR KATALIN – BIOLÓGIA KÖZÉPISKOLÁSOKNAK, ÉRETTSÉGIZŐKNEK
(Kattints a képre nagyításhoz!)

Leírás: Ez a könyv azoknak íródott, akik érettségire készülnek biológiából, illetve azoknak, akiket egyszerűen csak érdekel ez a tudomány, és szeretnének kicsit elmélyültebben foglalkozni vele. A Biológia középiskolásoknak, érettségizőknek az új követelményrendszer alapján átdolgozott kiadásában megtalálható minden olyan ismeret, ami szerepel a biológia érettségi vizsgára előírt követelmények között. A könyv felépítése segít eligazodni az ismeretek halmazában, hiszen elegendő csak egy pillantást vetni a bekezdések előtt található ikonokra, és máris kitűnik, hogy a szóban forgó részről közép- és emelt szinten, vagy csak emelt szinten kell-e számot adni. Ezenkívül a kiegészítő ismeretek is segítik a jobb megértést, a tájékozódást. Minden egyes fejezet elején található egy rövid felsorolás az adott részben szereplő témákról. A felkészüléshez a fejezetek végén levő kérdések, illetve feladatok is hozzájárulnak, amelyek megoldása a www.panem.hu oldalról ingyenesen letölthető. A könyv végén található Függelékben megtalálhatók azoknak a – szövegben *-gal jelölt – kémiai alapfogalmaknak a magyarázata, amelyek szükségesek a megértéshez, és ráadásul a vizsgán is szóba kerülhetnek. Ugyancsak a Függelékben, a Biológia fogalmak c. részben található azoknak a fogalmaknak a felsorolása, amelyek pontos meghatározását, definícióját megkövetelik az érettségi vizsgán. Olvasókör: A közép-, illetve emelt szintű biológiaérettségire készülőknek és mind-azoknak, akiket egyszerűen csak érdekel ez a tudomány, és szeretnének kicsit elmélyültebben foglalkozni vele.
Forrás: panem.hu

Szívesen ajánlom az emelt szintű képzéshez készült négykötetes gimnáziumi tankönyvsorozatot is (Mándics–Molnár: Biológia 9., 10., 11., 12. emelt szintű képzéshez). Ezek ismeretanyaga kissé meghaladja az érettségi vizsga elvárásait, és összesített áruk is több, mint az előbb említett köteté. Cserébe színes nyomású könyvek, sok jópofa érdekességgel, kitekintéssel. Sajnos az utolsó (12. évfolyamos) kötet még nem jelent meg, talán 2017-ben várható.

Feladatgyűjtemény elég sok van a piacon, többségük sajnos kevéssé alkalmas a felkészülésre, mivel mást kérdez és másféle feladattípusokat tartalmaz, mint az érettségi vizsga. Gyakorláshoz a korábbi évek feladatsoraiban kiválogathatjuk az éppen tanult tananyaghoz kapcsolódó feladatokat, vagy elég megbízható a Kropog–Mándics–Molnár–Sz.Heszlényi: Biológiai feladatgyűjtemény c. kiadvány. Más feladatgyűjteményt is választhatunk persze.

Emelt kémia érettségi online tanfolyam

Nézd meg és próbáld ki INGYENESEN a weboldal emelt kémia érettségi online felkészítő tanfolyamát!

2.
Fazakas Andrea, Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest:

Véleményem szerint a Gál Béla-féle Mozaikos tankönyvek állnak legközelebb az emelt szintű követelményekhez. (,,A könyv amellett, hogy teljes értékű gimnáziumi alaptankönyv, az emelt szintű érettségi anyagát is tartalmazza. A tipográfiailag jól elkülönített emelt szintű részek elhagyásával kapott szöveg is összefüggő, így a könyveket azok a tanulók is jól használhatják, akik az alapkövetelményeknek kívánnak megfelelni.” Forrás: mozaik.info.hu)

Az újabbak közül jó nagyon a Mándics–Molnár: Biológia középiskolásoknak, érettségizőknek, vagy a Kleininger Tamás: Témavázlatok a biológia tanulásához.

Kleininger Tamás: Témavázlatok a biológia tanulásához
KLEININGER TAMÁS: TÉMAVÁZLATOK A BIOLÓGIA TANULÁSÁHOZ
(Kattints a képre nagyításhoz!)

Leírás: A Témavázlatok a középiskolai biológia-tananyag sikeres elsajátításában segít. A kiadvány felépítése követi a biológia érettségi követelményrendszerét, azonban – a teljesség kedvéért – megtalálhatók benne a tankönyvekben előforduló, de az érettségihez közvetlenül nem tartozó anyagrészek vázlatos felépítése is. A könyvben külön jelölést kaptak a közép-, illetve az emelt szinten előírt, valamint a kiegészítő ismeretek. A középszintű érettségi vizsga gyakorlati részében kísérlet szerepel – e kísérletek külön fejezetben vannak.
Forrás: ofi.hu

3.
dr. Koncz Gábor, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda:

Korábban a Maxim Kiadó biológia könyveit (MX-272; MX-273; MX- 274) részesítettem előnyben. Közérthető, a kétszintű érettségi rendszernek megfelelően íródott. Jelenleg sajnos nem nyomtatják, így csak antikváriumokból beszerezhető. Hasonlóan jó, talán a követelményrendszerhez jobban igazodik a dr. Berend Mihály és mtsai. (MK-2386-6; MK-2387-4; MK-2388-2, MK-2389-0) Műszaki Kiadós 4 kötetes biológia könyv. Ez könnyen beszerezhető és kiválóan alkalmas akár egyéni tanulásra is. Szintén egyéni tanuláshoz ajánlom az Oláh Zsuzsa által írt biológia könyveket, de csak a régi kiadásokat. Nagyon szemléletes, könnyű nyelvezetű tankönyvek.

Feladatmegoldáshoz a Treff Kiadó Biológia Lépésről lépésre című könyvét javaslom. Emellett Nyéki Attila: Versenyfeladatok biológiából című könyvét, ami sajnos szintén csak antikváriumból beszerezhető. Az igazán komoly, nehezen megoldható feladatokat kedvelő diákoknak a Biológiai fejtörők és teszteket ajánlom Sebők Ágnes, Szeberényi József tollából.

Biológia lépésről lépésre
BIOLÓGIA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
(Kattints a teljes mérethez!)

Leírás: Középiskolásoknak, közép- és emelt szinten érettségizőknek ebben a kiadványban az eddigi érettségi feladatsorok feladatai témakörök szerint vannak összeválogatva. A könyv az emelt szintű, a hozzá tartozó CD a középszintű feladatokat tartalmazza. A megoldókulcsokat szintén a mellékelt CD tartalmazza. A megoldásokhoz – ahol ezt fontosnak találták – megjegyzéseket, rövid magyarázatokat, értelmezéshez szükséges kiegészítéseket fűztek.
Forrás: erettsegi.info.hu

4.
Illés Sándor, Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan:

A biológia érettségire való felkészüléshez Gál Béla Mozaik Kiadós tankönyveit ajánlom: Biológia 10. – Az élőlények változatossága; Biológia 11. – A sejt és az ember biológiája; Biológia 12. – Az életközösségek biológiája. Az evolúció és az öröklődés.

Gál Béla - Biológia 10. - Az élőlények változatossága
(Kattints a képre a teljes mérethez!)
Gál Béla: Biológia 11. - A sejt és az ember biológiája
(Kattints a képre a teljes mérethez!)
Gál Béla: Biológia 12. - Az életközösségek biológiája. Az evolúció és az öröklődés
(Kattints a képre a teljes mérethez!)

5.
Tiszáné Dr. Kósa Eszter Imola, Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium, Budapest:

Kósa Eszter

Az érettségire készüléshez a Gál Béla által szerzett Biológia 10-11-12. tankönyv sorozatot (Mozaik Kiadó, Szeged) szoktam javasolni, magam is ezt használom. E tankönyvnek a legfőbb erényei a következők: egyértelműen megkülönbözteti a közép- és emelt szintű anyagrészeket, alapos, sokrétű, igényes és színes ábraanyaggal rendelkezik.

Az interneten fellelhető egy nagyszerű, hiánypótló kiadvány is: Nagy Etele – Biológia Kidolgozott Érettségi Követelmény. (Érettségire készülő diákként kidolgozta a teljes kétszintű érettségi vizsgakövetelményt, 12-féle forrást felhasználva, köztük 3-féle tankönyv sorozattal, gazdag képanyaggal ellátva).

A Nagy Etele-féle jegyzethez hasonlóan szintén az érettségi vizsgakövetelmény rendszert követi, az előbbihez képest részletesebben Kleininger Tamás: Témavázlatok a biológia tanulásához c. könyve.

6.
Mező István, Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd:

Mező István

A felkészüléshez egy feladatgyűjteményt és kétféle tankönyvet ajánlok.

A piacon sokféle feladatgyűjtemény kapható, van, amelyik témakörönként csoportosítja a feladatokat, van, amelyik konkrét régebbi feladatsorokat közöl. Mi a harmadik fajtát használjuk fakton, amelyik komplex, fiktív feladatsorokat tartalmaz közép-, és emelt szinten is. (Szerényi Gábor: Biológia érettségi 1. – Gyakorló feladatsorok az írásbeli érettségire, Scolar kiadó).

Érdemes témakörönként csoportosítani a feladatokat (ehhez nekünk van egy táblázatunk), és mikor az adott témakörhöz érünk ennek segítségével ellenőrizhetjük tudásunkat. A feladatok megoldása után hátul mindenki ellenőrizheti, hogy hol hibázott, és azokat a kérdéseket érdemes átbeszélni fakton/tanárral, amelyek nem egyértelműek.

Szerényi Gábor: Biológia érettségi I. Gyakorló feladatsorok az írásbeli érettségire
SZERÉNYI GÁBOR : BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI I. GYAKORLÓ FELADATSOROK AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIRE
(Kattints a képre a teljes mérethez!)

Leírás: Kiadónk olyan sorozat megjelentetését tűzte ki célul, amely felöleli a kétszintű biológia érettségi vizsga minden részére való felkészülést. Érettségire felkészítő feladatgyűjteményeinket BIOLÓGIAÉRETTSÉGI néven új sorozatba foglaltuk. A Biológiaérettségi 1 Szerényi Gábor Emelt szintű és középszintű írásbeli érettségi feladatsorok biológiából című kötetének javított, kismértékben módosított változata. Forrás: scolar.hu

Emellett ajánlom mindenkinek az ingyenesen letölthető régebbi érettségi feladatsorokat, nem kihagyva az idegen nyelvű feladatsorokat sem, mert azok is teljesen jók! (A témakörök szerinti csoportosítás megtekinthető Gőz József kolléga honlapján).

Kétféle tankönyvet használunk a felkészítéshez: Aki középszinten érettségizik, annak az egykötetes Mándics-féle „zöld könyvet” (Mándics Dezső – dr. Molnár Katalin: Biológia középiskolásoknak, érettségizőknek, Panem Kiadó). Ebben a követelményrendszernek megfelelő (már a „réginek” megfelelő) sorrendben megtalálható minden információ közép és emelt szinten egyaránt, illetve plusz információk és feladatok is segítik a készülést.

Emelt szinten készülőknek a Mozaik Kiadó „kék” tankönyvcsaládját ajánljuk, amely elég részletes és magas szinten (de hosszasan) taglalja az anyagot. (Aki nagyon ráér, megveheti a Nemzedékek Tudása Kiadó többkötetes nagyon magas színvonalú tankönyvcsaládját is: Fotoszintetizáló szervezetek I.-II.; Állati szervezetek; Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan).

Kiegészítésként, olvasmányként ajánlom még Bán Sándor: Kiegészítő fejezetek a biológia érettségihez c. könyvét (Maxim kiadó), amelyben sok plusz információt találunk a biológia egyes kiemelt részterületeihez kapcsolódóan.

Bán Sándor: Kiegészítő fejezetek a biológia érettségihez
BÁN SÁNDOR: KIEGÉSZÍTŐ FEJEZETEK A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGIHEZ
(Kattints a képre a teljes mérethez!)

Leírás: Kötetünk elsősorban olyan témákat mutat be új nézőpontból, amelyek a kétszintű érettségi követelményrendszerében jelen vannak, a forgalomban lévő tankönyvek azonban nem tárgyalják megfelelő részletességgel. A könyv újszerűségét főleg az jelenti, hogy valódi átmenetet képez a jelenlegi középiskolai oktatás és a felsőoktatás belépő követelményei között. Erre azért is szükség van, mert a felsőoktatásba való bekerülés egy szorgalmas diáknak ma általában nem jelent különösebb nehézséget, az első vizsgák követelményei azonban annál inkább. A korszerű szemléletmód tehát nemcsak az érettségin nyújtott teljesítményt segíti elő, hanem lehetőséget ad a bevezető egyetemi, főiskolai kurzusok követelményeinek eredményes teljesítésére is.
Forrás: maximkiado.hu

7.
Popellár Márta, ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma:

Nagyon jó könyvek vannak forgalomban, de mindenkit lebeszélnék arról, hogy egyetlen könyvből próbáljon felkészülni az érettségire. Pár könyvet ajánlanék:

Mozaikos könyvek: Biológia 10., 11., 12.; Biológia érettségizőknek I. kötet, a II. kötet tudomásom szerint ezután jelenik meg.

Libri kiadó: Nagy biológiai feladatgyűjtemény; Érettségi témakörök, vázlatok biológiából

Panemsuli: Biológia – Középiskolásoknak, érettségizőknek

Biológiai értelmező szótár; Biológia laboratóriumi gyakorlatok; Növényismeret; Állatismeret

A felsorolásból is látható, hogy a jó feladatgyűjteményeket nagyon fontosnak tartom az eredményes felkészüléshez.

8.
dr. Jánossyné dr. Solt Anna, Városmajori Gimnázium, Budapest:

Ha tankönyvet kellene ajánlani: Gál Béla könyvei a legbiztosabbak. Egyértelműen az emelt biosz érettségihez készültek, de nem túl “olvasmányosak”. Kiegészíthető bármilyen közérthetőbb tankönyvvel. Feladatmegoldáshoz a korábbi érettségi feladatok mellett érdemes még pl. Kropog–Mándics–Molnár–Sz.Heszlényi: Biológiai feladatgyűjteményét nézegetni.

9.
Solymoss Miklós, Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium:

Solymoss Miklós

Sajnos igazán jó könyvet nem tudok ajánlani, magam sem használok.

10.
Vetlényi Dávid, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest:

Nekünk a Mozaikos könyvek váltak be, főleg azért, mert az interneten található egy, a könyvekhez tartozó alkalmazás a Mozaweb, amelyben a megértést segítő filmek, képanyag található, és gyakorló feladatok is elérhetők.

10+1
Nagy Etele:

A Mozaikos biológia tankönyvek néha túl részletesek az érettségi követelményeihez képest, az ember biológiáját viszont nem árt részletesen megtanulnia azoknak, akik orvosira készülnek. A genetikai feladatok begyakorlásához nagyon szuper az Ötösöm lesz genetikából c. könyv, de nagyon sok magas szintű, érettségihez már nem szükséges feladat is van benne, amit felesleges végig szenvedni.

A fentieket is figyelembe véve azt ajánlom, hogy mindig a követelmény szerint tanuljunk, különösen mostanság, mivel új követelményrendszer lépett hatályba. Ezt a tematikát tudomásom szerint jelenleg egyedül csak az én könyvem 3. kiadása (2017 februárban lesz kész) fedi le hatékonyan.

Nagy Etele: Biológia érettségizőknek - kidolgozott követelmények
NAGY ETELE: BIOLÓGIA ÉRETTSÉGIZŐKNEK
(Kattints a képre a teljes mérethez!)

Hasonló könyv még Dr. Szerényi Gábor – Biológia érettségizőknek c. könyve (Mozaik Kiadó), ami azonban gyakran nem a követelménypontokra válaszol, és a régi követelményrendszer szerint íródott, illetve több helyen egyezés található benne Gál Béla tankönyveiből.

14 hozzászólás a(z) “Biológiatanárok válaszolnak #2 – Milyen könyvekből lehet felkészülni a biológia érettségire?”bejegyzéshez

 1. Egy Másik Univerzum

  Kicsit vicces, amikor egy tanár a saját könyvét ajánlja, ez nem túl objektív.

  1. Varga Szabolcs

   Nyilván nehezére esik saját magát promotálni valakinek, de igazából ha valakinek van adott témában saját könyve, akkor kötelező neki azt ajánlani. Ha nem így tenne, azzal azt mondaná, hogy az Ő műve nem elég jó, még saját maga sem meri ajánlani.

 2. Kleininger Tamás

  Ezek a legjobb biológiakönyvek. Örülök, hogy az enyém is köztük van.
  Köszönöm: Kleininger Tamás

 3. streptokókusz

  Csak egy apró szösszenet. Nem gondolom, hogy Dr. Szerényi Gábor plagizálta volna Gál Béla könyveit. A Fazekas-Szerényi “bioenciklopédia” évekkel megelőzte a mozaikos sorozatot. A “bioenciklopédia” és a mozaikos könyvek között található több helyen is egyezés.
  Röviden és tömören: nem édesanyám hasonlít rám, hanem én édesanyámra.

  1. Varga Szabolcs

   Feltehetőleg nem plagizálás vádja volt a cél, inkább csak egy ténymegállapítás =)

  2. Bakteriofág

   Szia Streptokókusz, nem a Szerényi-féle keményfedeles, vastag enciklopédiáról van szó. A Mozaik kiadó gondozásában jelent meg a Szerényi-féle Biológia Érettségizőknek I-II, amely nemcsak külsőleg hasonlít a Gál Béla-féle mozaikos könyvekre, hanem néhol egész bekezdések szóról szóra megegyeznek vele. Emellett természetesen az ábrák is ugyanazok, bár ezek valószínűleg azért, mert ugyanaz a kiadó adta ki a két könyvet, ugyanazon ábragyűjteményből lehetett válogatni.

 4. Hogyan lehet hozzájutni Nagy Etele könyvéhez? A diákjaimnak szívesen ajánlanám.

 5. Sziasztok!

  Én csak azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek a Szerényi két kötetes könyve (Biológia érettségizőknek) elég-e felkészüléshez? (Természetesen úgy, hogy a Műszakis könyvet már megtanultam, illetve vannak diáim is) Nekem a Panemsulis könyv tetszett volna jobban, de abban kevesebb a fizikai/kémiai alapismeret és a kísérletek, amikre rá szoktak kérdezni érettségin emelt szinten (és nem az erősségem) , ezért nem azt választottam.

  Válaszotokat előre is köszönöm!

  1. Varga Szabolcs

   Kedves Péter!

   Ha már egy könyvet végigvettél, és még a Szerényi-félét is használod a felkészüléshez, elvileg elégnek kell lenni. De ne feledd, hogy a követelmények nem az egyik, vagy másik adott tankönyvet írják elő, hanem azt ami le van benne írva! Ezért mindenképp legyél a követelményrendszerrel tisztában, illetve azzal, hogy milyen formában kérhetik az ismereteket számon!

 6. B. Mariann

  Sziasztok!

  Utoljára 2015-ben érettségiztem emelt szinten biológiából. Így van egy 2014-es tizedikes, egy 2012-es tizenegyedikes és egy 2014-es tizenkettedikes Gál Béla Biológia könyvem.
  Most októberben szeretnék újraérettségizni, és az lenne a kérdésem, hogy ezek a könyvek még jók-e, vagy szerezzem be a legújabbakat. Változott-e egyáltalán a tartalmuk ennyi idő alatt?
  Válaszotokat előre is köszönöm!

  1. Varga Szabolcs

   Kedves Mariann!

   Bár nem ismerem minden könyvből a legújabbakat, de egész biztos, hogy jelentősen nem változott a tartalmuk.

Vélemény? Hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

 • Regisztráció
vagy
Elfelejtetted a jelszavad? Add meg az e-mail címed, és kapsz egy linket egy új jelszó létrehozásához e-mailben.
Adataidat nem osztjuk meg senkivel.
Scroll to Top