Általános szerződési feltételek – Használati feltételek

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, a későbbiekben nem hozzáférhető, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya a Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) weboldalán (https://biokemonline.com) történő szolgáltatások keretében létrejövő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit, a weboldal működésével/használatával kapcsolatos információkat, valamint a megrendelési folyamatokkal kapcsolatos tájékoztatásokat tartalmazza.

A Felhasználó, illetve a Megrendelő a weboldal bárminemű használatával, megrendelések leadásával kinyilvánítja, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSZF tartalmi elemeit, magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el azokat.

A szolgáltató adatai:

Név: Varga Szabolcs e. v.
Székhely: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. 7/3.
Adószám: 68820327-1-29
Nyilvántartási szám: 52297845
Kapcsolattartásra szolgáló email cím: [email protected]
Telefon: +36206125822

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: Hostinger International Ltd., 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cyprus

1. Általános rendelkezések

Jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján került megírásra.

Jelen ÁSZF 2019. augusztus 01. napjától visszavonásig hatályos. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az esetleges módosítások hatályba lépése a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg történik.

A Megrendelő a vásárlás során köteles saját, vagy törvényes képviselője valós adatait megadni. Ennek elmulasztása esetén, illetve valótlan és/vagy nem saját, vagy törvényes képviselői adatok megadása esetén az elektronikus szerződés semmisnek tekintendő.

2. Megvásárolható szolgáltatások köre

Tanfolyamok: internetes weboldal (tanfolyam felület) segítségével közvetített tananyagok az érettségire való felkészüléshez, meghatározott időtartamra szóló hozzáféréssel.

Konzultáció: emailes kommunikáció útján történő segítségnyújtási szolgáltatás az adott témakörökre vonatkozóan.

3. Regisztráció

Amennyiben a felhasználó megrendelést kíván leadni, azt regisztrációval történő felhasználói fiók létrehozása után tudja megtenni. A regisztrációval jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti szerződéses viszony jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Felhasználói fiók létrehozására két lehetőség áll rendelkezésre:

 1. Az Felhasználó az adott szolgáltatás arra alkalmas oldalán a megfelelő gombra kattint. A betöltődött ablakban megadja a szükséges információkat (Keresztnév, Vezetéknév, Email cím, Jelszó), vagy Google-Gmail közösségi profilját felhasználva automatikusan tölti ki az adatokat, majd beállítja jelszavát. Amennyiben még nem tette elolvassa és elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót, amelyet a regisztrációs oldalon történő jelölőnégyzet (checkbox) bepipálásával egyértelműsít. Manuálisan megadott email cím esetén a megadott email címre egy megerősítést kérő email érkezik, közösségi profil használata esetén sikeres regisztráció esetén automatikusan bejelentkezteti a rendszer. Sikeres regisztráció esetén a megadott email címre a sikeres beiratkozásról egy visszaigazoló email érkezik.
 2. A Szolgáltató létrehoz a Felhasználó/Megrendelő kérésére egy felhasználói fiókot és a kért szolgáltatásra a megfelelő konstrukcióban hozzáférést ad.

A weboldalon történő regisztrációra kizárólag valamely Szolgáltatás igénybevétele érdekében van lehetőség – beleértve az anyagi ellenszolgáltatást nem igénylő Szolgáltatásokat is. Regisztrált felhasználók esetén az oldal minden funkciója és kiegészítői aktiválódnak, beleértve a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges funkciókat, marketingfunkciókat, emailben történő kommunikációs eszközöket és magát a kommunikációt, analitikai funkciókat, illetve minden egyéb, a Szolgáltatással kapcsolatos eszközöket és funkciókat. A regisztráló felhasználó regisztrációjával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve az Adatkezelési tájékoztató regisztrált felhasználókra vonatkozó tartalmát is, amelyet egy jelölőnégyzet kipipálásával is megerősít.

4. Rendelési információk

4.1. Megrendelés menete

 • Amennyiben a Megrendelő még nem regisztrált felhasználó: regisztrációval történő felhasználói fiók létrehozása valós adatok megadásával. Amennyiben a Megrendelő már rendelkezik felhasználói fiókkal, de nincs bejelentkezve, úgy bejelentkezés után léphet tovább.
 • A Megrendelő a szolgáltatás ismertető oldalán az adott szolgáltatás megfelelő konstrukció szerinti gombra kattintva eljut a pénztároldalra. A “Pénztár” oldalon a Megrendelőnek lehetősége van beírnia kuponkódját, amennyiben rendelkezik ilyennel.
 • Anyagi ellenszolgáltatás nélküli tanfolyamok, illetve próbaverziók esetén az Pénztár oldalak átugrásával a Megrendelő azonnal a tanfolyami felületre jut.
 • Nem ingyenes tanfolyamok/szolgáltatások esetén az “Pénztár” oldalon a Megrendelő megadja a számlázási adatait, majd kiválasztja a kívánt fizetési módot.
 • PayPal-os fizetés esetén eljut a PayPal rendszere által üzemeltetett biztonságos fizetési oldalra, ahol a PayPal utasításait követve értelemszerűen megadja a szükséges adatokat, és a PayPal rendszerén keresztül bankkártyával, vagy PayPal számla használatával kiegyenlíti a Szolgáltatás fennmaradó ellenértékét. Ezután a rendszer visszairányítja a Szolgáltató weboldalára.
 • Bankkártyás fizetés esetén a Paylike rendszerén keresztül a felugró ablakban a Megrendelő megadja bankkártya adatait.
 • Átutalás választása esetén a megrendelés elküldése után a Megrendelő banki vagy internetes átutalással egyenlíti ki a szükséges összeget. Az utalás részleteit (név, számlaszám, a megjegyzés rovatba feltüntetendő adat), a megrendelés elküldése után betöltődő oldalon találja a Megrendelő.
 • A Megrendelő a tranzakció eredményéről visszaigazolást kap. Utalás esetén a Szolgáltatás ellenértékének beérkezése után a Szolgáltató hozzáférést biztosít az adott Szolgáltatáshoz, bankkártyás vagy PayPal-fizetés esetén a hozzáférés automatikusan aktiválódik.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem fér hozzá a bankkártya, vagy a hitelkártya adataihoz, nem is kezeli azokat. Adatait a Paylike, vagy a PayPal biztonságos rendszeren keresztül kezeli.

A Paylike támogatja a 3-D Secure rendszert. A 3-D Secure szolgáltatás MasterCarddal és Visaval is használható. A 3-D Secure a kártya tranzakcióit biztonságosabbá teszi. A 3-D Secure egy protokoll, aminek célja az online kártya tranzakciók biztonságának növelése. A biztonsági szolgáltatás a Visa-nál “Verified by Visa”, a MasterCard-nál pedig a “MasterCard SecureCode” néven működik. Banki partner – Paylike – A banki szolgáltatásokat a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member tagjának minősül.
Paylike
E-mail:[email protected] ,
Telefonszám:+45 78 75 51 61 ,
Cím:P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia,
https://paylike.hu/

A PayPal európai működtetője: PayPal (Europe) S.à.r.l. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Amennyiben a megrendelőlapon, az áraknál vagy a fizetés során hiányosság vagy hiba lép fel, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. A hiányról vagy hibáról a felismerést követően a Megrendelő értesítést kap. A hiány pótlása vagy a hiba elhárítása miatt a Megrendelő ismételten megerősíti vásárlási szándékát, vagy bármely fél elállhat a szerződéstől. Utóbbi esetben a már befizetett összeget a Szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszautalni a Megrendelőnek. A Szolgáltató a Megrendelő által tévesen/hibásan megadott adatokból fakadó problémákért semminemű felelősséget nem vállal.

Adatbeviteli hibák javítása: a Megrendelő a bevitt adatokat a Megrendelés végleges elküldésére szolgáló gombra való kattintás előtt bármikor módosíthatja, a korábbi pontokra visszalépve.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

4.2. Hátrányos helyzet kedvezmény

Hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek kérvényt nyújthatnak be a Szolgáltatások díjmentes igénybevételére, amelyet a Szolgáltató egyedileg bírál el. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a kérvényt a szülőnek, vagy törvényes gondviselőnek szükséges benyújtania. A kérvény szövege elektronikus formában benyújtandó a [email protected] email címen. A Szolgáltató rendelkezésre álló kapacitása esetén az elektronikus levélben történő egyeztetést követően a hátrányos helyzet igazolását postai úton kell eljuttatni a Szolgáltató részére. A levélhez mellékelni kell az igazolás hitelességéről szóló nyilatkozatot is. Igazolásként elfogadott dokumentum a település jegyzője, vagy az illetékes gyámhatóság által kiállított, a megküldés időpontjában érvényes határozat másolata a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről és/vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben való részesülésről. A megküldött határozat másolata akkor elfogadható, ha az tartalmazza a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait, a jogosultság tényét és idejét, a kiállító megnevezését és az elrendelő határozat számát, illetve a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét. A jogosultság ellenőrzését követően a hátrányos helyzetű gyermek vagy nagykorúvá vált gyermek az egyeztetett Szolgáltatás igénybevételére ingyenesen jogosult. A díjmentességen kívül a szerződés minden más pontja érvényes.

5. A teljesítés megtagadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására, amely kiterjed a már visszaigazolt/kifizetett Szolgáltatásra is, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt. Ilyen esetben a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt a Szolgáltatás nyújtásának megtagadásáról, az esetlegesen időközben már kifizetett Szolgáltatás ellenértékét az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelőnek.

6. Tanfolyamok

Az egyes tanfolyamok tartalmáról, jellemzőiről a Felhasználó a weboldalon tájékozódhat, az adott tanfolyamhoz tartozó részletes leírásból. A tanfolyamok egy weboldal, illetve egyes esetekben elektronikus levél segítségével rendelkezésre bocsájtott anyagokat foglalnak magukban.

6.1. A használathoz szükséges rendszer-, és ismereti követelmények

A megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet és a számítástechnika alapvető, felhasználói szintű ismeretét, az internet technikai korlátjainak ismeretét.

A Szolgáltató nem ír elő minimális rendszer követelményeket, és nem vállal felelősséget a szolgáltatás működőképességéért hardver és szoftver környezetre vonatkozóan. A Megrendelő valamely ingyenes próbaverzió igénybevételével meggyőződhet arról, hogy rendszere alkalmas-e a szolgáltatás használatára, mielőtt fizetős tartalmat rendel meg.

A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a Megrendelőt ért olyan károkét, amelyek a Megrendelő nem megfelelő internet használati szokásaiból erednek.

7. A megrendelt Szolgáltatás használatára jogosult személy

A megrendelt Szolgáltatás kizárólag egy személy által történő használatra jogosít fel. A használatra jogosult személy minden esetben a Megrendelő, amely személy adatainak meg kell egyeznie az Felhasználói fiókban tárolt személyes adatokkal (Vezetéknév, Keresztnév, Email cím), vagy korlátozottan cselekvőképes személyek esetén a Megrendelő törvényes képviselőjének adataival.

Ajándékba történő megrendelés esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltatás megrendelése előtt jelezni szándékát a Szolgáltatónak, és a Szolgáltatóval való egyeztetés után kerül kialakításra a Felhasználói fiók.

A használat magában foglalja a weboldal felületre történő belépést, a tananyagok megtekintését, a konzultáció igénybevételét.

A Megrendelő a jogosultságát mással nem oszthatja meg, másra nem ruházhatja át. A Megrendelő a belépési adatait köteles a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni. Ennek megfelelően különösen tilos a belépési adatokat közzétenni, vagy mások által hozzáférhetővé tenni.

7.1. Az egy személy által történő használat ellenőrzése, megszegésének következményei

A Felhasználó/Megrendelő tevékenysége nyomon követett a tanfolyami felületen a felhasználói élmény javítása, valamint a szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése céljából. Utóbbi ellenőrzések hatálya kiterjed a bejelentkezések számára, időtartamára, a bejelentkezés IP-címére, a bejelentkezésre használt eszközök minőségére (típus, operációs rendszer, böngésző verzió stb.). Konzultáció esetén a konzultálásra jogosult személy kizárólag a Megrendelő.

A Megrendelő egy asztali számítógép/hordozható számítógép és egy mobileszköz használatával jogosult a szolgáltatás igénybevételére Tanfolyam szolgáltatás igénybevétele esetén. A Szolgáltatások igénybevétele egyetlen email címmel lehetséges.

Több személy által történő használatra utaló nyomonkövetési adat:
Kettő, vagy több azonos jellegű eszközről (például kettő, vagy több számítógépről; kettő vagy több mobileszközről) történő rendszeres bejelentkezés, különböző helyszínekről.

Több személy által történő használatra utaló nyomon követési adatok esetén egyszeri felszólításra, illetve a használati mód, a használt eszközök tisztázására kerül sor. Ennek során maximum egy további eszköz regisztrálására van lehetőség.

Amennyiben az egyszeri felszólítás és tisztázás után továbbra is több személy által történő használatra utaló adatok állnak fenn, úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el, és a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Szolgáltatás nyújtását a továbbiakban megtagadja, a Megrendelő Szolgáltatáshoz való hozzáférését véglegesen megszünteti. A felmondásról a Szolgáltató elektronikus levél formájában tájékoztatja a Megrendelőt. A felmondás a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. Attól függően, hogy mekkora részt teljesített a Szolgáltató a szolgáltatásból, a szolgáltatás ellenértékeként kifizetett összeg arányos részét a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelőnek a felmondást követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.

7.2. A hozzáférési jogosultság időtartama

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyes esetekben időben korlátozott. Az adott konstrukcióhoz tartozó jogosultság idejét a Szolgáltató egyértelműen feltünteti az adott szolgáltatásnál.

Részletfizetés esetén a jogosultság csak az utolsó részlet befizetését követően válik teljessé.

Az ingyenes próbaverziók hozzáférési idejét és azok tartalmát a Szolgáltató saját belátása szerint szabályozza, tartalmát és a hozzáférés idejét tetszőlegesen bővítheti, illetve csökkentheti.

8. Fizetési információk

8.1. Fizetési módok

Átutalás, PayPal fizetés, Bankkártyás fizetés a Paylike rendszerén keresztül

8.2. Vételár

Az adott Szolgáltatás kiválasztott konstrukciója mellett, vagy ahhoz tartozó gombon feltüntetett összeg nettó árat jelent. Az összeg alanyi adómentes összeg, így (belföldön történő teljesítés esetén) egyben a végső vételárat jelenti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot árai megváltoztatására. A módosítás a weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosított ár a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásokra nem vonatkozik.

Bármilyen okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Sikeres fizetést követően a Megrendelő online számlázóprogrammal kiállított, papír alapú, vagy elektronikus számlát kap megrendeléséről.

8.3. Részletfizetés

A Megrendelőnek lehetősége van részletfizetést választani egyes szolgáltatások/konstrukciók esetében. Részletfizetéssel történő megrendelés esetén az adott részletfizetési lehetőséghez tartozó vételárat a Megrendelő több részletben egyenlíti ki. Az első részlet megfizetésekor hozzáférést kap a Megrendelő a Szolgáltatáshoz. A többi részlet megfizetését az adott konstrukciónál feltüntetettek szerinti határidőn belül köteles teljesíteni a Megrendelő.

Bankkártyás (Paylike) fizetés esetén a későbbi részletek automatikus terhelésre kerülnek az esedékesség napján. Amennyiben a terhelés sikertelen volt, úgy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés ideiglenes felfüggesztésre kerül. Bizonyos időközönként automatikus terhelési újrapróbálkozás, továbbá emailben történő felszólítás történik.

Az egyes részletek megfizetésének határidőre történő elmulasztása, majd többszöri felszólítás illetve újrapróbálkozás eredménytelensége esetén a Szolgáltató felmondja a szerződést, melyről elektronikus levél formájában tájékoztatja a Megrendelőt. A tájékoztatást követően a Szolgáltatás nyújtását a továbbiakban megtagadja, a Megrendelő Szolgáltatáshoz való hozzáférését megszünteti.

9. Elállási/felmondási jog

A jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak.

Szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő a szolgáltatás nyújtás megkezdésétől számított 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A Szolgáltatás nyújtásának megkezdése az a nap, amelyen a Megrendelő hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz.

Amennyiben a Megrendelő él elállási jogával, úgy ezt a Szolgáltatóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy emailben a [email protected] címen). A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé.

Amennyiben a Megrendelő elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Szolgáltató a Megrendelőnek az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Megrendelő 14 nap eltelte után élhet felmondási jogával – még nem egészben teljesített szolgáltatás esetén – a Szolgáltató olyan szerződésszegése esetén, aminek következtében a Megrendelőnek a továbbiakban nem áll érdekében a szerződés teljesítése. Felmondási szándékát ez esetben a Megrendelőnek indokolnia kell, és egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni azt (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy emailben a [email protected] címen).

9.1. Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja (megfelelő jelölendő):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

9.2. A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát a következő esetekben

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Az elállási/felmondási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

10. Szavatosság és jótállás

10.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján?

A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.2. Jótállás

Milyen esetben élhet a Megrendelő a jótállás jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.3. „Sikergarancia”

Egyes szolgáltatások esetén a Szolgáltató vállalja a Szolgáltatás igénybevétele által elérhető eredményességet. Ilyen esetben a vállalás az adott tanfolyam és az adott konstrukció esetén feltüntetésre kerül a tanfolyam ismertető oldalán „Sikergarancia” néven.

10.3.1. Az emelt szintű kémia érettségire felkészítő digitális tanfolyam „Sikergarancia” részletei

A Megrendelőnek lehetősége van a pénzügyileg rendezett „Emelt kémia érettségi digitális felkészítő” szolgáltatáshoz való aktív hozzáférésnek ideje során egy alkalommal élnie a „Sikergarancia” opcióval.

A „Sikergarancia” keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére a tanfolyam megvásárlása során megszabott feltételek maradéktalan teljesítése esetén a Szolgáltatás árát 100%-ban visszatéríti, amennyiben a Megrendelő igazolja, hogy egy általa választott érettségi vizsgaidőszakban Magyarországon tett emelt szintű kémia érettségi vizsgájának összeredménye nem éri el a 85%-ot.

Feltételek:

A Megrendelő jelzi a Szolgáltató számára, hogy melyik az az egy vizsgaidőszak, amelyben emelt szintű kémia érettségi vizsgát tesz, és arra vonatkozóan kíván élni a „Sikergarancia” lehetőségével, legkésőbb az érettségi vizsga írásbeli részének időpontját megelőző hónap első napjának 0 óra 0 percéig (ez tavaszi vizsgaidőszak esetén mindig április 1. 00:00, őszi vizsgaidőszak esetén mindig szeptember 1. 00:00). A Megrendelő ezen jelzését egy űrlap kitöltésével teheti meg. Az űrlapot a Szolgáltató 1 hónappal a jelentkezés határidejét megelőzően (tavaszi vizsgaidőszak: március 1., őszi vizsgaidőszak: augusztus 1.) teszi elérhetővé, amelyről a Megrendelőt tájékoztatja. Az űrlapon megadott adatok hitelességéért a Megrendelő felel, hibás/helytelen/hamis adatok megadása esetén a jelentkezés semmisnek tekintendő. Az űrlap kitöltésével együtt a Megrendelő technikailag egy az „Emelt szintű kémia érettségi digitális felkészítő” szolgáltatáshoz kapcsolódó, azt kiegészítő képzésre: „Emelt szintű kémia érettségi digitális felkészítő extra” jelentkezik térítésmentesen, amelynek kezdő időpontja az adott vizsgaidőszakra vonatkozó képzés jelentkezésének (az űrlap kitöltésének) határideje, befejező időpontja az adott érettségi vizsgaidőszak végét követő hónap első napjának 0 óra 0 perce (tavaszi vizsgaidőszak: július 1. 00:00, őszi vizsgaidőszak: december 1. 00:00) . Ezen képzés során az alábbi elvárások teljesítése szükséges a pénzvisszafizetési garanciára való jogosultsághoz:

A Megrendelő határidőre teljesíti a képzés során elvárt elektronikusan kitölthető, és írásos formában teljesítendő feladatokat, amelyek a weboldalon az „Emelt szintű kémiaérettségi digitális felkészítő extra” tanfolyamban vannak részletezve. A Megrendelő vállalja, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezik az írásos formában kijelölt feladatok olvasható formában a Szolgáltató részére való rendelkezésre bocsájtásához (fényképező/scanner). A kézzel írott feladatok esetén a Szolgáltató által kért esetleges módosításokat, korrekciókat teljesíti a Megrendelő határidőre. A Megrendelő megoldja továbbá a feltüntetett határidőn belül az elektronikusan kitölthető, „TESZT” jelzéssel ellátott feladatokat, legalább 85%-os eredménnyel. A „TESZT” feladatok teljesítése, valamint az írásos formában kért feladatok elkészítésének és feltöltésének határideje az írásbeli vizsga hónapjának első napjának 0 óra 0 perce (tavaszi vizsgaidőszak: május 1. 00:00, őszi vizsgaidőszak: október 1. 00:00). Az írásban kért feladatokkal kapcsolatos esetleges módosítások teljesítésének határideje az írásbeli vizsga hónapját követő hónap első napjának 0 óra 0 perce (tavaszi vizsgaidőszak: június 1. 00:00, őszi vizsgaidőszak: november 1. 00:00). A kijelölt feladatok maradéktalan teljesítését az „Emelt szintű kémia érettségi digitális felkészítő extra” tanfolyam 100%-os teljesítettsége jelzi a weboldalon.

A Megrendelő részt vesz, és külön-külön legalább 85%-os eredményt ér el a tanfolyam keretében szervezett írásbeli, illetve szóbeli „Próbaérettségi” elnevezésű eseményeken. Az írásbeli „Próbaérettségi” pontos időpontja és helyszíne legalább 14 nappal az időpont előtt ismertetésre kerül. Lebonyolítása Budapesten történik. Az időpont terv szerint az írásbeli vizsgát megelőző hónap utolsó két hétvégéjének valamelyik napja (szombati vagy vasárnapi nap), esetleges járványügyi korlátozások esetén egy a korlátozások feloldását követő időpont. A szóbeli „Próbaérettségi” interneten keresztül, videóhívás keretében kerül lebonyolításra. A Megrendelő vállalja, hogy rendelkezésére áll a lebonyolításhoz szükséges program (pl. Skype), illetve élő kép- és hang közvetítésére alkalmas eszközök (webkamera és mikrofon). A szóbeli „Próbaérettségi” időpontja legkésőbb a Megrendelő szóbeli érettségi vizsgáját megelőző 7. nap; a vizsga időpontjáról a Megrendelő előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatót, a szóbeli „Próbaérettségi” időpontja ez alapján kerül kijelölésre közös egyeztetést követően.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a „Sikergarancia” jogával való élés esetén az igénybe vett képzés a felnőttképzésről szóló törvény (Fktv.) szerint bejelentésre és adatszolgáltatásra kötelezett felnőttképzési tevékenységnek minősül, így a Megrendelő a jelentkezéssel a jelen ÁSZF Felnőttképzési szerződésének részét is elfogadja, amely többek között magában foglalja a Megrendelő jelentkezési űrlapon megadott adatainak továbbítását a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

Igazolás:

A feltételek maradéktalan teljesítése esetén a Megrendelőnek jogában áll élni pénzvisszafizetési kérelmével, amennyiben a Megrendelő érettségi bizonyítványának, vagy a vizsgaeredményről szóló tanúsítványának a Megrendelő aláírásával hitelesített fénymásolatát a Szolgáltató részére postai úton rendelkezésre bocsájtva bizonyítja, hogy az emelt szinten kémiából tett érettségi vizsga elért eredményének százaléka kisebb, mint 85%.

Egyéb rendelkezések:

A „Sikergarancia” opcióval való élés, és az ehhez szükséges „extra” képzésre való jelentkezés önkéntes, az „Emelt szintű kémia érettségi digitális felkészítő” megvásárlásának nem feltétele.

11. Felnőttképzés

Egyes szolgáltatások a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) alapján bejelentésre és adatszolgáltatásra kötelezett felnőttképzési tevékenységnek minősülnek, így ezek igénybevételekor a jelentkezéssel egyidejűleg a Szolgáltató és a Megrendelő jelen ÁSZF alábbi vonatkozó MINTA „Felnőttképzési szerződés”-hez hasonló szerződést kötnek. Az ilyen szolgáltatást igénybe nem vevő Megrendelőre az alábbi „Felnőttképzési szerződés MINTA” nem vonatkozik!

Felnőttképző neve: Varga Szabolcs ev.
székhelye: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. 7/3.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/001852

11.1. FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MINTA – az „Emelt szintű kémia érettségi digitális felkészítő extra” képzéshez

amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.), valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.) 21. §-a alapján

egyrészről:

Varga Szabolcs ev.
székhelye: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. 7/3.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/001852
adószáma: 68820327-1-29
képviseletre jogosult személy neve: Varga Szabolcs
email cím: [email protected]
(a továbbiakban, mint Felnőttképző)

másrészről:

név: jelentkezési űrlapon megadva
anyja neve: jelentkezési űrlapon megadva
születési hely és idő: jelentkezési űrlapon megadva
email cím: jelentkezési űrlapon megadva
Legmagasabb iskolai végzettség: jelentkezési űrlapon megadva
Magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár: Igen/Nem
(a továbbiakban, mint Képzésben részt vevő)

között (a továbbiakban együttesen, mint Szerződő felek), a Képzésben részt vevő jelentkezési űrlapjának beküldése napján, online formában megkötve, az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya: felnőttképzési jogviszonyban bejelentés alapján folyó képzés.

A képzés megnevezése: Emelt kémia érettségi digitális felkésztő extra.

A képzés óraszáma: 35; amelyből online egyéni tevékenység óraszáma: 30; kontakt órák száma: 5.

A megengedett hiányzás mértéke: online egyéni tevékenység esetén: nem releváns; kontakt órák esetén: 0%. Ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő elveszíti jogosultságát a „Sikergarancia” keretében felkínált pénzvisszafizetési garanciával való élés lehetőségére.

A képzés kezdési időpontja: A szerződés létrejöttének dátumát követő hónap első napja.

A képzés befejezésének tervezett időpontja: A szerződés létrejöttének dátumát követő harmadik hónap utolsó napja.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány (A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben kiállított Tanúsítvány, amennyiben a Képzésben részt vevő azt elektronikus levél útján igényli a Felnőttképzőtől).

Képzési díj mértéke: 0 Ft. A képzés térítésmentesen igénybevehető a pénzügyileg rendezett „Emelt kémia érettségi digitális felkészítő” szolgáltatáshoz való aktív hozzáférés ideje során egy alkalommal, mint kiegészítő képzés.

A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:

 • A képzés kezdetének dátumától a képzés kezdetét követő hónap első napjáig: Az írásbeli kémia érettségi vizsga elméleti anyagának önálló, online feldolgozása/átismétlése; az online kitölthető feladatok és az írásban kért feladatok teljesítése (25 óra, de nem korlátozott, igény szerint több és kevesebb is lehet ennél).
 • A képzés kezdetével megegyező hónap utolsó két hétvégéjének egyik napja (legalább 14 nappal előre jelezve): Írásbeli próbaérettségi Budapesti helyszínen. Esetleges járványügyi (vagy egyéb) korlátozások esetén az időpont egy a korlátozások feloldását követő időpontra tolódik (4 óra).
 • Az írásbeli vizsga hónapjának első és utolsó napja között: az írásban beadandó feladatok esetleges kért módosításainak elkészítése (igény szerinti időtartam).
 • Az írásbeli érettségi vizsgát követően a szóbeli vizsgáig tartó időszakban: A szóbeli kémia érettségi vizsga elméleti anyagának önálló, online feldolgozása/átismétlése (5 óra, de nem korlátozott, igény szerint több és kevesebb is lehet ennél).
 • A Képzésben részt vevő szóbeli érettségi vizsgáját megelőző legkésőbb 7. nap: Szóbeli próbaérettségi online videóhívás keretében (1 óra).

A Képzésben részt vevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja: folyamatos nyomon követés és ellenőrzés a képzés alatt, online kitölthető feladatok és írásban kért feladatok teljesítése, írásbeli és szóbeli „Próbaérettségi”. Vizsga a képzéshez nem tartozik.

A Képzésben részt vevő vállalásai: elfogadja a képzés ütemtervét; vállalja, hogy az előzetesen megismert dátumú és helyszínű írásbeli „Próbaérettségi” eseményen részt tud venni; vállalja, hogy a tananyagok feldolgozásához és az online kitölthető feladatok megoldásához megfelelő eszközökkel rendelkezik (számítógép/tablet/okostelefon és internet hozzáférés), vállalja, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezik az írásos formában kijelölt feladatok olvasható formában a Felnőttképző részére való rendelkezésre bocsájtásához (fényképező/scanner); vállalja, hogy rendelkezésére áll a szóbeli „Próbaérettségi” lebonyolításhoz szükséges program (pl. Skype), illetve élő kép- és hang közvetítésére alkalmas eszközök (webkamera és mikrofon); vállalja, hogy a szóbeli kémia érettségi vizsgájának időpontját a Felnőttképző tudomására hozza, és a Felnőttképzővel közösen egyeztetve legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 7. napra időpontot jelöl ki a szóbeli „Próbaérettségi” lebonyolítására, a közös egyeztetéssel meghatározott időpontban a szóbeli „Próbaérettségin” részt vesz.

A Felnőttképző vállalásai: vállalja, hogy a jelen Felnőttképzési szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja; a jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést; gondoskodik a képzés rendjének betartásáról; a hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 21.§-nak megfelelő adatokat szolgáltatja; a képzés teljesítését követően Tanúsítványt állít ki, amennyiben a Képzésben részt vevő azt elektronikus levél útján igényli a Felnőttképzőtől, a kért feladatok/számonkérések során és a „Próbaérettségi” eseményeken elért eredményektől függetlenül.

Képzésben részt vevő szerződésszegésének következményei: A „Sikergarancia” keretében igénybevehető pénzvisszafizetési kérelem lehetőségétől való elesés.

Felnőttképző szerződésszegésének következményei: A Ptk.-ban rögzítettek az irányadók.

Egyéb:
Az online kitölthető feladatok határidőre történő, legalább egy alkalommal 85% feletti teljesítése; a szóbeli és írásbeli „Próbaérettségi” eseményeken való részvétel, és azokon külön-külön 85% feletti eredmény elérése; valamint az írásban kért feladatok határidőre történő elkészítése, feltöltése és az esetlegesen kért módosítások határidőre történő elkészítése esetén a Képzésben részt vevőnek jogában áll élni pénzvisszafizetési kérelmével az „Emelt szintű kémia érettségi digitális felkészítő” befizetett összegére vonatkozóan, amennyiben a Képzésben részt vevő érettségi bizonyítványának, vagy a vizsgaeredményről szóló tanúsítványának a Képzésben részt vevő aláírásával hitelesített fénymásolatát a Felnőttképző részére postai úton rendelkezésre bocsájtva bizonyítja, hogy a képzés ideje alatt Magyarországon emelt szinten kémiából tett érettségi vizsga elért eredményének százaléka kisebb, mint 85%.

Feltételek elfogadása:
Elolvastam és elfogadom az Általános szerződési feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A Felnőttképzési szerződés tartalmát megismertem, megértettem, az abban foglaltakat akaratommal mindenben egyezőként ismerem el. A Képzésben részt vevőként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a megadott adataim a valóságnak megfelelnek, a személyes adataim kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, személyes adataim Fktv. 21. §-ban foglaltak szerinti kezeléséhez hozzájárulok. Kijelentem, hogy a képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam.

12. Panaszok kezelése

A Megrendelő panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. Az Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közötti megállapodással intézhetők. Amennyiben a felek közötti jogvita békés úton nem rendeződik, a Megrendelő számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak fenn:

 • Panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó területileg illetékes járási hivatalokhoz. Járási hivatalok elérhetőségei: jarasinfo.gov.hu;
 • Bírósági eljárást kezdeményezhet;
 • Békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: [email protected]

Békéltető testületek elérhetőségei:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

13. Szerzői jogok:

A más helyekről történő tartalmak felhasználása minden esetben szabályos módon, forrásmegjelöléssel történik. Minden egyéb a weboldalakon megjelenített tartalom a Szolgáltató szerzői jogi védelme alatt áll, megtekintése, használata kizárólag a weboldalon keresztül elérve engedélyezett (azaz tilos jogosulatlanul letölteni, felvételt/fényképet készíteni róla, kinyomtatni stb.). A tanfolyamok oktatóanyagait tilos csoportos megtekintésre használni. A tartalmak bárminemű jogosulatlan, a Szolgáltató előzetes beleegyezése nélkül történő felhasználása büntetőeljárás megindítását vonja maga után.

14. Adatvédelem

A Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata elérhető a weboldalon:

https://biokemonline.com/adatvedelmi-szabalyzat/

Utoljára frissítve: 2021. augusztus

 • Regisztráció
vagy
Elfelejtetted a jelszavad? Add meg az e-mail címed, és kapsz egy linket egy új jelszó létrehozásához e-mailben.
Adataidat nem osztjuk meg senkivel.
Scroll to Top