Skip to main content

Kémia érettségi-írásbeli vizsga információk

Hivatalos vizsgaleírás:
Vizsgaleírás

 

Mit kell tudnod a kémia érettségi írásbeli részéről?

Egy központilag összeállított feladatsort kell megoldanod. A feladatok 5 nagyobb ismeretkörből tevődnek össze: anyagszerkezet, általános-, szervetlen-, és szerves-kémia, számolások (az anyagszerkezetet a hivatalos ismertető az általános kémiához sorolja). A feladatok jellegüket tekintve a következő típusok lehetnek:

  • FeleletválasztásEgyszerű választás: Öt lehetőség közül meg kell adnod az egyetlen megfelelőt az adott kérdésre; vagy Négyféle asszociáció: Két lehetőséghez (pl. két elemhez) különböző állítások (vagy kérdések) vannak megadva, el kell döntened, hogy az adott állítás melyik lehetőségre vonatkozik: egyikre/másikra/mindkettőre/semelyikre. (Előfordulhat egyszerű számításos kérdés is).
  • Táblázatkiegészítés – Például három vegyületet adott szempontok szerint össze kell hasonlítanod
  • Reakcióegyenlet felírás/kiegészítés
  • Elemző feladat – kísérletelemzés, táblázatok, illetve diagramok elemzése, anyagok összehasonlítása, a jelenségek magyarázata stb. rövid szövegalkotási feladat formájában
  • Esettanulmány – egy kémiai tárgyú szöveg (pl. újságcikk) értelmezése, és a hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása néhány mondatban
  • Számítási feladat

A feladattípusok különböző ,,kombinációkban” is előfordul(hat)nak. A készítők törekednek arra, hogy minél több típus bekerüljön. Középszinten szerepel egy alternatív feladat a vizsgán, ahol két lehetőség közül választhatsz: egy anyagismereti vagy egy számítási feladat.

Feladattípusok aránya a középszintű vizsgán:

Az alternatív feladat választásától függően: Számítási feladatok: 20-40%, Elméleti feladatok: 60-80%.

Feladattípusok aránya az emelt szintű vizsgán:

Kémia emelt szintű írásbeli feladattípusok aránya
KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATTÍPUSOK ARÁNYA

(Kattints a képre nagyításhoz!)

Mivel az összpontszám mindkét szintű vizsgán 100 pont, így a feltüntetett %-ok megegyeznek a pontszámokkal.

A feladatok száma változó, kb. 8-10 feladat. A feladatok sikeres megoldásához nem csak lexikális tudásra, hanem az ismeretek értő és alkalmazó jellegére is szükséged lesz. A vizsgán használhatsz függvénytáblázatot, periódusos rendszert, számológépet (ezeket te viszed magaddal, szúrópróba szerűen ellenőrizhetik, hogy saját jegyzetek szerepelnek-e bennük, szöveges adatok tárolására alkalmas számológépet nem használhatsz). A rendelkezésre álló időt, és a feladatok sorrendjét egyénileg oszthatod be. Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Különbségek a középszintű és az emelt szintű vizsga között:

Középszint

Emelt szint

A vizsga időtartama

120 perc

240 perc

Javítás

A vizsgahelyszín szaktanára

Központilag

Számítási feladatok aránya

20-40%

40-50%

Ismeretanyag

A vizsgakövetelmények 3. oszlopa

A vizsgakövetelmények 3. ÉS 4. oszlopa

Kompetenciák

Alapvető kompetenciák (pl. induktív és deduktív következtetés, integrált gondolkodás, egyszerűbb számítások, szakszerű szövegalkotás, összehasonlító képesség, lényegkiemelés, stb.)

Alapvető kompetenciák ÉS: témakörök közötti kapcsolatok felismerése, vizsgálati és következtetési módszerek alkalmazása, összetett számítási és elméleti problémák megoldása

(Forrás: Oktatási Hivatal)

Mintafeladatok:

Az új, 2017-től érvényes vizsgarendszer alapján készült mintafeladatlapok és megoldókulcsok:

Középszint

Emelt szint

Minta1

Feladatlap

Megoldókulcs

Feladatlap

Megoldókulcs

Minta2

Feladatlap

Megoldókulcs

Feladatlap

Megoldókulcs

Minta3

Feladatlap

Megoldókulcs

Feladatlap

Megoldókulcs

Minta4

Feladatlap

Megoldókulcs

Feladatlap

Megoldókulcs

(Forrás: OFI)

A korábbi érettségi feladatsorokat a Feladatlapok menüpont alatt érheted el!