Biológia érettségi követelmények

Vizsgakövetelmények (közép-, és emelt szint):
Biológia érettségi vizsgakövetelmények

(Forrás: Oktatási Hivatal)

Fogalomszedet

Az alábbiakban (a teljesség igénye nélkül) a biológia érettségihez szükséges témakörök és fogalmak jegyzékét találod, amely vázként szolgál a szükséges ismeretanyaghoz. A biológia érettségi 6 nagy témakörből tevődik össze: alapvető biológiai ismeretek, egyed alatti szerveződési szint, az egyed szerveződési szintje, az emberi szervezet, egyed feletti szerveződési szintek, öröklődés-változékonyság-evolúció. A vastaggal szedett részek az altémaköröket jelölik, az aláhúzott részek egy-egy bővebb ismeretkörre utalnak, a dőlt betűvel írott részek csak az emelt szintű vizsgához szükségesek.

ALAPVETŐ BIOLÓGIAI ISMERETEK

A biológia tudománya

Vizsgálati szempontok és jellemzők – megismerési folyamatok, szerveződési szintek, életkritériumok, az evolúció kritériumai, rendszerszemlélet, emergencia, rész-egész viszony

Vizsgáló módszerek – megfigyelés, vizsgálat, kutatási kérdés, hipotézis, előrejelzés, kísérlet, kísérleti változó, tesztelés (bizonyítás, cáfolat), kontroll-kísérlet, gyakoriság, valószínűség, mérés, rendszerezés, dichotómikus kulcs, szűrés, diagnosztikai vizsgálat, fénymikroszkóp, méretskála, fajlagos felület, felülethez kötődés (adszorpció), kromatográfia, centrifugálás, elektromágneses spektrum, gélelektroforézis, elektronmikroszkóp, SI alap- és származtatott mennyiségek és mértékegységek, modellvizsgálat

Fizikai, kémiai alapismeretek

oldat (oldószer, oldott anyag), koncentráció, diffúzió, ozmózis, féligáteresztő hártya, plazmolízis, élettani (fiziológiás) sóoldat, katalizátor, egyszerű enzim, összetett enzim, kémhatás (pH), koncentráció, dinamikus egyensúly, ozmózisnyomás, turgornyomás, hemolízis, kötött víz, gél, szol, kolloid, szubsztrát, aktív centrum, enzimek fajlagossága, reakciósebesség, enzimgátlás, aktiválási energia

Emelt kémia érettségi online tanfolyam

Nézd meg és próbáld ki INGYENESEN a weboldal emelt kémia érettségi online felkészítő tanfolyamát!

EGYED ALATTI SZERVEZŐDÉSI SZINT

Szervetlen és szerves alkotóelemek

Elemek, ionok biogén elem, ion, pH, szén alapú élet

Szervetlen molekulák – molekula, víz, oxigén, szén-dioxid, poláris, hidrolízis, párolgáshő, hőkapacitás, felületi feszültség, dipólus, sűrűség, reakció közeg, hidrogénkötés, térszerkezet

Lipidek – apoláris, zsír, foszfatidok, epesav, emulzió, szteroidok, karotinoidok, konjugált kettőskötések

Szénhidrátok – mono- és diszacharidok (cukrok), poliszacharidok (keményítő, cellulóz, glikogén), Lugol-próba, α- és β-glükóz, kondenzáció

Fehérjék – aminosav, peptidkötés, fehérjeszerkezet, esszenciális aminosav, glutén, kazein, albumin, kollagén, keratin, kicsapódás, fehérjék szerkezeti szintjei, aminosav oldalláncok, denaturáció, koaguláció, stresszfehérjék

Nukleinsavak, nukleotidok – nukleotid, bázis (A,T,G,C,U), ATP, RNS, DNS, purinváz, pirimidinváz, észterkötés, NAD+, NADP+, koenzim-A, örökítő szerep bizonyítása, PCR, DNS polimeráz

Az anyagcsere folyamatai

Felépítés és lebontás kapcsolata – anyagcsere, lebontó folyamat, felépítő folyamat, fototróf, kemotróf, autotróf, heterotróf

Felépítő folyamatok – fotoszintézis, fényszakasz, sötét szakasz, redukció, karotinoid, klorofill

Lebontó folyamatok – biológiai oxidáció, erjedés, aerob, anaerob, meszes víz, glikolízis, citrátkör, nitrogénanyagcsere, citokrómok, terminális oxidáció

Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)

Eukarióta sejtalkotók – eukarióta sejtalkotók, állati sejt, növényi sejt, sejtnedvvel telt üreg, sejtközpont, endoplazmatikus hálózat, Golgi készülék, membrán-hólyagocska, lizoszómák

Elhatárolás és összeköttetés – membrán, aktív és passzív transzport, endocitózis, exocitózis, könnyített diffúzió, membrántranszport jelenségek, csatorna- és szállítófehérjék, pumpafehérjék, csatolt anyagtranszport

Mozgás – álláb, csilló, ostor, sejtváz

Anyagcsere – anyagcsere, sejtalkotók, lizoszóma

Osztódás – sejtciklus, sejtosztódás, mitózis, meiózis, testi sejt, ivarsejt, kromoszóma, sokféleség, sejtosztódás szakaszai

A sejtműködések szabályozása és a sejtek közötti kommunikáció – irányítás, vezérlés, szabályozás, „kell” érték, „van” érték, hibajel, jeladó (sejt), jel (elektromos jel, kémiai anyagok), csatorna (testfolyadék, szinapszis), receptor (jelfogó), sejtfelszíni receptor, sejten belüli receptor, sejten belüli (másodlagos) hírvivők (cAMP, Ca2+), kinázok, G fehérje, foszforiláció, jelerősítés

AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE

Nem sejtes rendszerek

Vírusok – vírus, sejtparazita, fertőzés, járvány, megbetegedés, influenza, COVID, kanyaró, nátha, bárányhimlő, AIDS, veszettség, rubeola, herpesz, hepatitisz, HPV

Prionokprion, szarvasmarhák szivacsos agyvelőgyulladása, kóros konformációváltozás

Sejtes rendszerek

Prokarióták (baktériumok) – prokarióta, baktérium, antibiotikum, rezisztens, kékbaktériumok, tejsavbaktériumok, mikrobiom, Lyme-kór, gümőkór vagy tuberkulózis (tbc), tüdőgyulladás, kolera, szalmonella, tetanusz, szamárköhögés, diftéria, fogszuvasodás, toxin, endoszimbiózis, plazmid, rekombináció, transzformáció, konjugáció

Eukarióták – Egysejtű szerveződés – eukarióta, óriás amőba, papucsállatka faj, zöld szemesostoros, emésztő űröcske, lüktető űröcske

Többsejtű eukarióták

A gombák, növények, állatok elkülönülése – növény, állat, gomba, telepes szerveződés, szövetes szerveződés, hifa, micélium, spóra

Nem szövetes szerveződés – sejttársulás, sejtfonal, teleptest, telepes szerveződés, álszövet, kétszakaszos egyedfejlődés, spóra, előtelep, haploid, diploid, ivaros és ivartalan szakasz, mohanövény

Teleptest és álszövet – teleptestes szerveződés, szivacsok, zuzmók, lebontók, paraziták, szimbionták, mohák egyedfejlődése

Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak

A növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából – szövet, szerv, gyökér, szár, levél, virág, mag, termés, kettős megtermékenyítés, mikrospóra (virágporszem), makrospóra (embriózsák-sejt), ivaros és ivartalan szakasz, zárvatermő

A növények szövetei, szervei – osztódó szövet, állandósult szövetek, bőrszövet, gázcserenyílások, (tápanyagraktározó, táplálékkészítő, szilárdító, kiválasztó, víztartó) alapszövet, szállítószövet (farész, háncsrész), vízszállító cső, vízszállító sejt, rostacső, rostasejt, kísérősejt, oszlopos és szivacsos fotoszintetizáló alapszövet, gyökér, szár, levél, gázcserenyílás, szervmódosulások, gyökérnyomás, ozmotikus nyomás, adhézió, kohézió, kapillaritás, párologtatás, anyagszállítás, virág, mag, termés, egyivarú virág, kétvarú virág, egylaki növény, kétlaki növény, vegetatív szervek, szaporító szervek, ivaros szaporodás, ivartalan szaporodás, tőosztás, dugványozás, oltás, szemzés, klónozás, egyedfejlődés, zigóta, mag, csíra (embrió), csírázás, önfenntartó működés, fajfenntartó működés, auxin, etilén, rövidnappalos növény, hosszúnappalos növény

Az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából – laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, csigák, gerinctelenek, gerincesek, csontos halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök, evolúciós újítás, szivacsok

Az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése – hámszövetek, izomszövetek, kötő- és támasztószövetek, idegszövet típusai és jellemző sejtjei, petesejt, hímivarsejt, zigóta, hímnős, váltivarú, ivari kétalakúság, embrionális és posztembrionális fejlődés, ivaros és ivartalan szaporodás, külső és belső megtermékenyítés, öröklött magatartásforma, tanult magatartásforma, önfenntartó viselkedés, fajfenntartó viselkedés, taxis, öröklött mozgásmintázat, kulcsinger, motiváció, feltétlen reflex, bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex, operáns tanulás, belátásos tanulás, önzetlenség, agresszió

AZ EMBERI SZERVEZET

Homeosztázis, rendszerszemlélet

Homeosztázis – homeosztázis, irányítás, szabályozás, vezérlés, „kell” érték, „van” érték, hibajel, visszacsatolás (negatív, pozitív), kiválasztás, elválasztás (külső, belső), rendszerszemlélet

Általános egészségügyi vonatkozások – szűrővizsgálatok, önvizsgálatok, házi- és szakorvosi ellátás, fekvőbeteg ellátás, sugárterhelés, egészség, cukorbetegség, hőszabályozás

Kültakaró

Bőr – felhám, irha, bőralja, faggyúmirigy, verejtékmirigy, tejmirigy, festéksejt, melanin, köröm, szőr, szőrtüsző, bőrreceptorok (hő, fájdalom, tapintás, nyomás), mitózis, szaru (keratin), bőrerek, kapilláriskeringés

A bőr gondozása, védelme – bőrvédelem, napozás, hajápolás, bőrápolás, baktériumflóra, anyajegy, szemölcs, mitesszer, pattanás, vízhólyag, vérhólyag, elsősegélynyújtás

A mozgás

Anatómiai alapok, vázrendszer – anatómiai síkok, tengelyek, és irányjelzések, fejváz, törzsváz és a végtagok csontjai, agy- és arckoponya, függesztőövek, gerincoszlop, lapos és csöves csont, folytonos és megszakított összeköttetés, varrat, porc, szalag, összenövés, ízület

Izomrendszer – izomfej, izomhas, izompólya, ín, vázizom, hajlítás-feszítés, közelítés-távolítás, forgatás, emelő-elv, erő, erőkar, forgatónyomaték, szarkomer, kreatin-foszfát, mioglobin, relatív oxigénhiány, izomfonalak csúszási mechanizmusa

Szabályozás – izomtónus, szomatikus idegrendszer

A mozgás és a mozgási rendszer egészségtana – testtartás, súlypont, gerincferdülés (szkoliózis), nyílt törés, rándulás, ficam, porckorongsérv, lúdtalp izomsérülés, táplálék-kiegészítők, doppingszerek, bemelegítés, edzettség, állóképesség

A táplálkozás

Táplálkozás – táplálék, tápanyag, glikémiás index, rágás, nyelés, bélperisztaltika, testtömegindex (BMI), sovány, túlsúlyos

Emésztés – szájüreg, nyelv, fogak, fogképlet, garat, nyelőcső, gyomor, vékonybél (patkóbél, éhbél, csípőbél), máj, hasnyálmirigy, vastagbél (vakbél, felszálló, haránt, leszálló vastagbél, szigmabél, végbél), emésztés, emésztőnedv, emésztőenzim, májkapuvéna, májartéria, epevezeték, májvéna

Felszívódás – bélbolyhok, felszívás, tápanyagmonomerek útja

Szabályozás – hipotalamusz, éhség és jólakottság és szomjúság központ, peptidhormonok, éhséghormon (ghrelin), jóllakottsághormon (leptin), vércukorszint, szájnyálkahártya, ozmotikus koncentráció, nyál- és gyomornedvtermelés, hányás, nyelés, hasmenés

Táplálkozás egészségtana – minőségi és mennyiségi éhezés, alapanyagcsere, éhség, étvágy, fogászati szűrővizsgálatok, száj higiénia, vitaminok, kockázati tényezők

A légzés

Légcsere – orrüreg, garat, gége, légcső, főhörgők, hörgők, hörgőcskék, léghólyagocskák, légzőizmok, mellhártya, vitálkapacitás, ideális gáz állapotegyenlete, térfogat, nyomás, légköri nyomás, Donders-modell

Gázcsere – légcsere, gázcsere, sejtlégzés, parciális nyomás, szaturáció

Hangképzés – gége, gégefedő, pajzsporc, kannaporcok, hangszalagok, hangrés, gyűrűporc, hangerősség, hangmagasság, hangfrekvencia, hangszín, hangintenzitás, alaphang, felharmonikusok

Szabályozás – belégzési inger, gerincvelő, nyúltvelő, híd, agykéreg, mechanoreceptor, kemoreceptor

A légzés és a légzőrendszer egészségtana – orr szerepe, asztma, rekedtség, torok(garat)gyulladás, tüdőgyulladás, tüdődaganat, légúti elzáródás, gázmérgezés, légmell, keszonbetegség

Az anyagszállítás

A testfolyadékok – vér, alakos elemek, vörösvérsejtek, fehérvérsejtek (nyiroksejt, falósejt), vérlemezkék, vérplazma, véralvadás, vérszegénység, vérzékenység, trombózis, embólia, vérszérum (vérsavó), hemoglobin, hem, vérkenet, protrombin-trombin, albumin, globulin, fibrinogén

A szöveti keringés – szövetközti folyadék (szövetnedv), nyirok, nyirokrendszer, plazmafehérjék ozmotikus nyomása, nyirokáramlás

A szív és az erek – pitvar, kamra, vitorlás billentyű, zsebes billentyű, artéria (verőér), aorta, véna (gyűjtőér/visszér), kapilláris (hajszálér), szívfal felépítése, érfal felépítése, nagyvérkör, kisvérkör, koszorúér, szívfrekvencia, pulzusszám, vérnyomás, szisztolé, diasztolé, izompumpa, szívciklus szakaszai, vérnyomás változása, véráramlás sebessége, erek keresztmetszete, pulzus/verőtérfogat, keringési perctérfogat, vénás áramlás, szélkazán funkció

Szabályozás – pulzusszám változás, vérnyomásváltozás, véreloszlás a testben, szinuszcsomó, pitvar-kamrai csomó, vérnyomás szabályozása, véreloszlás szabályozása, pH-állandóság, puffer, vércukorszint szabályozás

A keringési rendszer egészségtana, elsősegélynyújtás – vérkép, hematokrit, vérszegénység, érelmeszesedés, visszértágulat, magasvérnyomás/hipertónia betegség, szívritmuszavar, szívinfarktus, sebellátás, vérzéstípusok, alvadási idő, protrombin idő

A kiválasztás

A vizeletkiválasztó rendszer működése – vesetok, vese, vesekéreg, vesevelő, vesemedence, húgyvezeték (vesevezeték), húgyhólyag, húgycső, szűrletképzés, visszaszívás, kiválasztás, szűrlet, vizelet, nefron, vesetestecske, szűrletképzés, visszaszívás, kiválasztás (exkréció), transzportfolyamatok

Szabályozás – vizelet összetétele és mennyisége, vazopresszin (ADH), aldoszteron

A kiválasztó szervrendszer egészségtana – vizeletvizsgálat, vesekő, művesekezelés

A szabályozás

Az idegrendszer és az érzékszervek

Idegrendszer – idegrendszer, hormonrendszer

Sejtszintű folyamatok – idegsejt, sejttest, dendrit, axon, axonvégfácska, érző(szenzoros), mozgató (motoros), köztes idegsejt (interneuron), nyugalmi potenciál, akciós potenciál, inger, ingerület, adekvát inger, receptorsejt, receptorfehérjék, egynyúlványú, álegynyúlványú, kétnyúlványú, soknyúlványú idegsejt, helyi potenciál, ioncsatorna típusok (ligandfüggő, feszültségfüggő, szivárgási), küszöbpotenciál, ingerküszöb, analóg jel, digitális jel, depolarizáció, repolarizáció, frekvencia, hiperpolarizáció, hipopolarizáció

Szinapszis – szinapszis (serkentő, gátló), drog, tolerancia, addikció (függőség), ingerületátvivő anyag, elektromos és kémiai szinapszis, preszinaptikus és posztszinaptikus sejt, szinaptikus rés, Ca2+-jel, exocitózis

Az idegrendszer általános jellemzése – központi, környéki idegrendszer, ideg, dúc, pálya, mag, agykéreg, fehér-és szürkeállomány, a testi (szomatikus), vegetatív idegrendszer, reflexív, reflexkör, szomatikus reflex, vegetatív reflex, agyhártya, agy-gerincvelői folyadék, gliasejtek, szklerózis multiplex, idegsejt-hálózatok

A gerincvelő – szürke- és fehérállomány, kötegek, szarvak, le- és felszálló pályák, csigolyaközti dúc, mozgató, érző és interneuron, 31 pár kevert gerincvelői ideg

Az agy – agytörzs /nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy /talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy, kérgestest, nagyagy lebenyei, agytörzsi hálózatos állomány, limbikus rendszer, hippokampusz

Testérző rendszerek – receptortípusok (fájdalom-, hő-, kemo- és mechanoreceptorok), érző pályák, mechanoreceptorok (tapintás, nyomás, ínorsó, izomorsó, szőrsejt)

Érzékelés – receptormolekula, receptorsejt, érzékelés, észlelés, érzékcsalódás, érző pályák, mechanoreceptorok (tapintás, nyomás, ínorsó, izomorsó, szőrsejt)

Látás – szemgödör, szemöldök, szempilla, szemhéj, kötőhártya, könnymirigy, könnycsatorna, szemgolyó, ínhártya, szaruhártya, szemcsarnok, csarnokvíz, szemlencse, lencsefüggesztő rostok, sugártest, sugárizom, érhártya, ideghártya, üvegtest, látóideg, szemmozgató izmok, pupilla-reflex, akkomodációs reakció, szemhéjzáró-reflex, rodopszin, retinal, jelátviteli folyamat, csapok, pálcikák, bipoláris neuronok, dúcsejtek, látóideg, látóidegkereszteződés, látópáya, talamusz, látókéreg, dioptria, leképezési törvény, redukált szemmodell

Hallás és egyensúlyérzés – fülkagyló, külső, közép és belső fül, hallójárat, fülzsír, dobhártya, hallócsontocskák, tömlőcske és zsákocska, három félkörös ívjárat, csiga, kalapács, üllő, kengyel, ovális ablak, kerek ablak, a belső fül folyadékterei, mechanoreceptrorok, szőrsejtek, halló- és egyensúlyozóideg, Corti-szerv, hallóközpont, beszédértő központ

Kémiai érzékelés – kemoreceptor, szaglóhám, ízlelőbimbó

Testmozgató rendszerek – motiváció, piramispálya, mozgáskoordináció, szomatotópia,  kéreg alatti magvak, extrapiramidális pálya

Vegetatív érző és mozgató rendszerek – hipotalamusz, agytörzs, gerincvelő, szimpatikus hatás, paraszimpatikus hatás

Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai

Kognitív folyamatok – érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet, motiváció, gondolkodás, tanulás, evolúciós pszichológia

A magatartás elemei – öröklött emberi magatartásformák, tanult emberi magatartásformák, beszéd, megerősítés

Emlékezés – rövid és hosszú távú memória, szinapszis megváltozása

Pszichés fejlődés – érzelmi fejlődés

Az idegrendszer egészségtana

Az idegrendszer egészségtana – stresszbetegségek, stresszoldás, pszichoszomatikus betegségek, agyrázkódás, migrén, epilepszia, stroke (agyvérzés, agyi infarktus), táplálkozási zavarok, testkép, mentális egészség, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, dopamin

Drogok – drog, tolerancia, függőség (addikció), abúzus

A hormonrendszer

Hormonális működések – hormonrendszer működése, térfogat szabályozás, ozmotikus egyensúly, pH- állandóság, puffer, vércukorszint szabályozás

Belső elválasztású mirigyek – belső elválasztású mirigyek elhelyezkedése és azok hormonjai, női nemi ciklus, fogamzásgátlás, visszacsatolás

A hormonrendszer egészségtana – cukorbetegség (1-es és 2-es típusú), óriásnövés (gigantizmus), akromegália, arányos törpenövés, pajzsmirigy túlműködés és alulműködés, strúma

Az immunrendszer

Immunitás – fizikai-kémiai védelem, mikrobiom szerepe, immunválasz (természetes, adaptív, sejtes, humorális, elsődleges,másodlagos), antitest, antigén, falósejt, nyiroksejt, immunitás, immunizálás különböző típusai (aktív, passzív, természetes, mesterséges), védőoltások, memóriasejt, természetes és az adaptív immunválasz, kettős felismerés, immunglobulinok, vérszérum, autoimmunitás, T-sejt, B-sejt plazmasejt, antigénbemutató sejt, nagy falósejt, kis falósejt, klónszelekció, mintázatfelismerő receptorok, citokinek, MHC, első- másod és harmadgenerációs vakcinák

Vércsoportok – AB0- és az Rh-vércsoportrendszer, anyai Rh-összeférhetetlenség

Az immunrendszer egészségtana – láz, allergia, fertőzés, járvány, közösségi védettség (nyájimmunitás), szervátültetés, alap szaporodási ráta (R0)

Szaporodás és egyedfejlődés

Szaporítószervek – nem (sexus), elsődleges és másodlagos nemi jellegek, férfi és női külső és belső nemi szervek, petefészek, petesejt (sejtmag, sejthártya, fénylő réteg, tüszőhámsejtek rétege), kemotaxis, kapacitáció, petevezeték, méh, here, hímivarsejt (fej, nyak, farok), meiózis, mellékhere, ondóvezető, egy- és kétpetéjű ikrek

Egyedfejlődés – megtermékenyítés, zigóta, szedercsíra, hólyagcsíra, beágyazódás, barázdálódás, fejlődés szakaszok (embrionális előtti, embrionális, magzati), embrió, magzat, magzatburkok, méhlepény, várandósság, szülés, magzati keringés

A szaporodás, fejlődés egészségtana – nőgyógyászati szűrővizsgálatok, terhességi szűrővizsgálatok, családtervezés, terhességi tesztek, terhességmegszakítás, meddőség, terhesgondozás, nemi úton terjedő betegségek

EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK

Populáció

Populáció – populáció, korfák, koreloszlás, egyedszám, egyedsűrűség, térbeli eloszlás, korlátlan és korlátozott növekedési modell, környezet eltartó képessége, gradáció, r- és K-stratégista

Környezeti kölcsönhatások – környezet, biológiai rendszerek változásai, tűrőképesség, indikáció, trágyázás, talaj, minimum-elv, Gauze-elv, niche (élettani és ökológiai)

Kölcsönhatások – territórium, a rangsor, önzetlen és agresszív magatartás, időleges tömörülés, család, kolónia, állatok és az ember kommunikációja, társas kapcsolatok

Életközösségek (élőhelytípusok)

Ökológiai kölcsönhatások – populációk kölcsönhatásai

Az életközösségek jellemzői – szintezettség, ökológiai stabilitás, mintázat, aszpektus, szukcesszió, degradáció

Hazai életközösségek – gyomnövények, ökológiai mutatók, őshonos és tájidegen faj, maradványfaj, bennszülött faj, cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös, klímazonális társulás, intrazonális társulás, extrazonális társulás, szikes puszták, sziklagyepek, eutrofizáció, planktonok, hínártársulások, nádas, magassásos, mocsárrét, láprét, ligeterdők, láperdők

Bioszféra

Globális folyamatok – környezettudatosság, civilizációs ártalmak, természetes növény-és állatvilágot pusztító és védő emberi beavatkozások, globális problémák, fajok elterjedése, közlekedés ökológiai hatásai, Gaia-elmélet

Ökoszisztéma

Anyagforgalom – ökoszisztéma, termelők, lebontók, fogyasztók, anyagforgalom, energiaáramlás, táplálkozási lánc és táplálékhálózat, szén és oxigén körforgás, peszticidek, nitrogén körforgás, N2 , NO2, NO3, NH3 , NH4+, aminosavak, karbamid

Energiaáramlásbiológiai produkció, biomassza

Biológiai sokféleség – biodiverzitás, genetikai diverzitás, fajdiverzitás, ökológiai diverzitás

Környezet- és természetvédelem

Alapfogalmak – természetvédelem, hazánk nemzeti parkjai, biodiverzitást veszélyeztető tényezők, környezetszennyezés

Levegő – légszennyező anyagok, savas esők, szénsav, salétromossav, salétromsav, kénessav, kénsav, üvegházhatás, HNO2, HNO3, H2CO3, H2SO3, H2SO4

Víz – vizeket veszélyeztető tényezők, vizek öntisztuló képessége

Energia, sugárzás – megújuló és a nem megújuló energiaforrások

Talaj – fizikai-, kémiai- és biológiai mállás, humusz, talajerózió okai, elsivatagosodás

Hulladék – hulladék, szemét

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság – fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, ökológiai gazdálkodás, gazdasági, társadalmi és környezeti tényezők, környezet eltartó képessége, környezet befogadó/feldolgozó képessége, környezet újratermelő képessége, nem-megújuló és megújuló erőforrások aránya, biokapacitás

ÖRÖKLŐDÉS, VÁLTOZÉKONYSÁG, EVOLÚCIÓ

Molekuláris genetika

Alapfogalmak, információáramlás – DNS megkettőződés, áítrás, lefordítás/leolvasás, gén, allél, genetikai kód, kromoszóma, homológ kromoszóma rekombináció, replikáció, transzkripció, transzláció, komplementer, minta szál (átíródó szál), riboszóma, kódszótár, RNS polimeráz

Mutáció – mutáció, mutagén hatások, spontán mutáció, karcinogén, rák, jó- és rosszindulatú daganat, áttét, sarlósejtes vérszegénység, albinizmus, fenilketonúria, gén-, kromoszóma-és genommutációk, szerkezeti és számbeli kromoszómamutációk

Génműködés – aktív régió, őssejt, differenciált sejt, daganatsejt, epigenetika, génhálózat, környezeti hatás, penetrancia, expresszivitás, laktóz-operon, nem kódoló részek szabályozó szerepe

Mendeli genetika

Minőségi jellegek – haploid, diploid, homozigóta, heterozigóta, genotípus, fenotípus, öröklésmenetek, testi kromoszóma (autoszóma), ivari kromoszómához kötött öröklődés, tesztelő keresztezés, családfa-elemzés, ivarsejtek szerepe, kapcsoltság, fenom Mendel kutatási módszere, Mendel-szabályok, eltérések a Mendel szabályoktól, genetikai modell-szervezet, letális allél, géntérképezés, génkölcsönhatás

Mennyiségi jellegek

Evolúció

Evolúciós folyamatok – Darwin evolúciós elmélete, rátermettség, alkalmazkodás, faj, mutáció, rekombináció, szelekció (természetes, mesterséges, irányító, stabilizáló, szétválasztó), sodródás, génáramlás, adaptív és nem adaptív evolúció, evolúció jellemzői, horizontális génátadás, evolúciós változások mechanizmusai, ideális populáció, reális populáció, Hardy-Weinberg összefüggés, alapító hatás, kihalási küszöb, születési és halálozási ráta, populációsűrűség, beltenyészet, koevolúció, többszintű evolúció

Fajképződés és az evolúció bizonyítékai – evolúciós fa, homológia, analógia, konvergens és divergens fejlődés, evolúció közvetlen bizonyítékai, élő kövület, fajképződés, beltenyésztés, nem véletlenszerű párválasztás

Biotechnológia – klón, klónozás, géntechnológia, GMO, génmódosítás, génterápia, humán genom projekt, igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok, háziasítás, humán genom projekt, DNS-bázissorrendjének megállapítása, DNS-chip módszer, genetikai ujjlenyomat, rekombináns DNS technológia, vektor, gazdasejt, endonukleáz, génszerkesztés

Bioetika – emberi méltóság, élet tisztelete, fogyatékosság, orvosi etika, biotechnológia, állatkísérletek, transzplantáció, biomimetika (bionika), fenntarthatóság, magzati diagnosztika, genetikai tanácsadás

Bioinformatikabioinformatika

A bioszféra evolúciója

Prebiológiai evolúció és az ember evolúciója – nagyrasszok, fizikai és kémiai evolúció, a földi élet lehetősége, abiogenezis, Miller kísérlete, Homo nemzetség evolúciójának főbb lépései

  • Regisztráció
vagy
Elfelejtetted a jelszavad? Add meg az e-mail címed, és kapsz egy linket egy új jelszó létrehozásához e-mailben.
Adataidat nem osztjuk meg senkivel.
Scroll to Top