Biológia érettségi követelmények

Vizsgakövetelmények (közép-, és emelt szint):
Biológia érettségi vizsgakövetelmények

(Forrás: Oktatási Hivatal)

Fogalomszedet

Az alábbiakban (a teljesség igénye nélkül) a biológia érettségihez szükséges témakörök és fogalmak jegyzékét találod, amely vázként szolgál a szükséges ismeretanyaghoz. A biológia érettségi 6 nagy témakörből tevődik össze: alapvető ismeretek, egyed alatti szerveződési szint, az egyed szerveződési szintje, az emberi szervezet, egyed feletti szerveződési szintek, öröklődés-változékonyság-evolúció. A vastaggal szedett részek az altémaköröket jelölik, az aláhúzott részek egy-egy bővebb ismeretkörre utalnak, a dőlt betűvel írott részek csak az emelt szintű vizsgához szükségesek.

ALAPVETŐ BIOLÓGIAI ISMERETEK

A biológia tudománya

Vizsgálati szempontok – a rendszerezés alapjai, természetes/fejlődéstörténeti rendszer, mesterséges rendszer, kettős nevezéktan, feltevés/hipotézis, elmélet/teória

Vizsgáló módszerek – fénymikroszkóp, kaparék, nyúzat, metszet, modellalkotás, EKG, EEG, CT, UH, röntgen, elektronmikroszkóp

Az élet jellemzői

Élő rendszerek

Szerveződési szintek – egyed alatti (sejt alatti, sejtszintű, szövet, szerv, szervrendszer), egyed szintű, egyed feletti (populáció, társulás, biom, bioszféra), nyílt rendszer, anyagcsere, elhatárolódás, homeosztázis, ingerlékenység, mozgás, alkalmazkodás, belső egység, növekedés, szaporodás, öröklődés, öröklődő változékonyság, evolúció, halandóság, sejtciklus, szívciklus, nemi ciklus, aszpektusok

Fizikai, kémiai alapismeretek

Diffúzió, ozmózis, felületi megkötődés, kapillaritás, aktiválási energia, katalizátor, enzim, kromatográfia

Emelt kémia érettségi online tanfolyam

Nézd meg és próbáld ki INGYENESEN a weboldal emelt kémia érettségi online felkészítő tanfolyamát!

EGYED ALATTI SZERVEZŐDÉSI SZINT

Szervetlen és szerves alkotóelemek

Elemek, ionok (+ legfontosabb képviselőik)

Szervetlen molekulák – víz, ammónia, szén-dioxid

Lipidek – zsírok, olajok, foszfatidok, szteránvázas-, és karotinoid típusú vegyületek

Szénhidrátok – monoszacharidok, diszacharidok, poliszacharidok, glükóz, ribóz, dezoxiribóz, szacharóz, laktóz, glikogén, cellulóz, keményítő (amilóz, amilopektin)

Fehérjék – fehérjetípusok, aminosav, peptid, denaturálódás, koaguláció, elsődleges-, másodlagos-, harmadlagos-, és negyedleges szerkezet

Nukleinsavak, nukleotidok – DNS, RNS, NAD+, NADP+, ADP, ATP

Az anyagcsere folyamatai

Felépítés és lebontás kapcsolata – fototróf, kemotróf, autotróf, heterotróf, hidrolízis, kondenzáció

Felépítő folyamatok – endocitózis, exocitózis, fotoszintézis fény-, és sötétszakasz, fotoszintetikus színanyagok

Lebontó folyamatok – biológiai oxidáció, erjedés, glikolízis, citrátkör

Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)

Sejtfal, színtest, sejtmag, zárvány, sejthártya, citoplazma, sejtközpont, ostor, csilló, endoplazmatikus retikulum, riboszóma, sejtmag, mitokondrium, állati sejt, növényi sejt,

Elhatárolás – biológiai membránok, passzív és aktív szállítás (kettős lipidréteg, membráncsatornák, szállítók, pumpák)

Mozgás – állábas-, ostoros-, és csillós mozgás

Anyagcsere – biológiai oxidáció, fotoszintézis, lizoszóma, végoxidáció

Osztódás – mitózis, meiózis, kromoszóma, sejtciklus szakaszai

A sejtműködések vezérlése – külső és belső ingerek, K-Na pumpa, programozott és nem programozott sejthalál

AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE

Nem sejtes rendszerek

Vírusok – fertőzés, járvány, megbetegedés, fágfertőzés, prion

Önálló sejtek

Baktériumok – prokarióta és eukarióta sejt, antibiotikum-rezisztencia, heterotróf-, fotoautotróf-, és kemoautotróf baktérium, termelő-, és lebontó baktérium, kórokozó, szimbionta

Egysejtű eukarióták – egysejtűek testszerveződése, anyagcseréje, életműködéseik; endoszimbióta elmélet

Többsejtűség

Gombák, növények, állatok – testszerveződés, differenciálódás, specializálódás, többsejtű-nem szövetes-szerveződés típusok (sejttársulás, sejtfonal, teleptest), növényi és állati életszakaszok, haploid és diploid szakasz, ivarsejtképzés, spóraképzés

Sejtfonalak (+ képviselőik)

Teleptest és álszövet – teleptestes szerveződés, szivacsok, zuzmók, lebontók, paraziták, szimbionták, mohák egyedfejlődése

Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak

A növényvilág főbb csoportjai – harasztok, szövet, szerv, nyitvatermők, virág, mag, zárvatermők, takarólevél, bibe, zárt magház, termés, szállítócső, gyökérszőr, magterjesztés, kettős megtermékenyítés

Az állatvilág főbb csoportjai – szivacsok, laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, csigák, gerincesek (csontos halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök)

A növények szövetei – osztódó szövet, állandósul szövetek (bőrszövet, táplálékkészítő alapszövet, szállítószövet)

A növények szervei – gyökér, szár, levél, virág, termés, hajszálgyökér, lágy szár, fás szár, lomblevél, évgyűrűk, gázcserenyílás, egyivarú és kétivarú virág, egylaki és kétlaki növény, mag és termésképzés, ivaros és ivartalan szaporítás (tőosztás, dugványozás, oltás, szemzés, klónozás), csírázás, gyümölcsérés, növekedés, nyugalmi állapot, módosult szervek, ozmotikus szívóerő, gyökérnyomás, kapillaritás, párologtatás, honosítás, auxinok

Az állatok szövetei – hámszövet, izomszövetek (váz-, szív-, és simaizom), kötőszövetek, idegszövet, többrétegű elszarusodott laphám, csontszövet, idegszövet, emberi vér, csillós hám, üvegporc

Az állatok szaporodása, és egyedfejlődése – petesejt, hímivarsejt, zigóta, hímnősség, váltivarúság, ivari kétalakúság, embrionális fejlődés, posztembrionális fejlődés, ivaros és ivartalan szaporodás, külső és belső megtermékenyítés, az ivadékgondozás utódszám-függése, regeneráció

Az állatok viselkedése – öröklött és tanult magatartásformák, tájékozódás, táplálkozási magatartás, menekülés, védekezés, partnerkeresés, udvarlás-nász, párzás, ivadékgondozás, önzetlenség, agresszió, feltétlen és feltételes reflexek, irányított mozgás, öröklött mozgásmintázat, bevésődés, érzékenyítés megszokás, operáns és belátásos tanulás, motiváció, kulcsinger

AZ EMBERI SZERVEZET

Homeosztázis

Homeosztázis, kiválasztás, külső és belső elválasztás

Kültakaró

Bőr, a bőr funkciói, felépítése, szöveti szerkezete, gondozása, védelme, melanociták, melanin, bőr és hajápolás, a bőr baktériumflórája, anyajegy, szemölcs, mitesszer, pattanás, vízhólyag, vérhólyag

A mozgás

Vázrendszer – csont, lapos csont, hosszú csöves csont, csigolya, csontösszenövés, csont kapcsolódások, ízület, függesztőövek, csontváz, gerincoszlop

Izomrendszer – izom, izomfunkciók, vázizom, vázizomsejt, izomrost, izomköteg, izompólya, inak, izomláz, izomtónus

A mozgási rendszer egészségtana – törés, ficam, rándulás, gerincsérülés, gerincferdülés, csípőficam, lúdtalp

A táplálkozás

Táplálkozás, táplálkozási szervrendszer, rágás, nyelés, bélperisztaltika, táplálék, tápanyag, testtömegindex, emésztés, sejtszintű lebontás, fog, fogképlet, szájápolás, emésztőnedvek, emésztőenzimek, amiláz, laktáz, lipáz, nukleáz, pepszin, tripszin, felszívódás, bélbolyhok, szabályozás, éhségérzet, szomjúságérzet, a tápcsatorna reflexes folyamatai, minőségi-, és mennyiségi éhezés, tápanyagok forrásai, vitaminok, hiánytünet, élelmiszer és ételtartósítás, alultápláltság, túltápláltság, tápcsatorna megbetegedései (+ kockázati tényezők), alapanyagcsere

A légzés

Légzés, légzőrendszer, légcsere, gázcsere, sejtlégzés, légzési segédizmok, nehézlégzés, mellkasi és hasi légzés, belégzés, kilégzés, légzési teljesítmény, vitálkapacitás, légzési perctérfogat, légzésszám, légzési térfogat-, és nyomásváltozás, Donders-modell, hangképzés, gége, hangerősség, hangmagasság, hangszín, légzésszabályozás, a légzőrendszer megbetegedései (+ károsító tényezők), dohányzás, légmell, keszonbetegség

Anyagszállítás

Testfolyadékok – vér, szövetnedv, nyirok, teljes vértérfogat, alakos elemek, vérplazma, vérszegénység, véralvadás, trombózis, szöveti keringés, nyirokcsomó, nyirokkeringés, hem, testfolyadékok mozgási mechanizmusa

Szív és erek – a szív felépítése, szívciklus, artéria, véna, hajszálér, koszorúér, billentyűk, szívfrekvencia, vérnyomás, pulzus, lép, vérkeringés szabályozása, véreloszlás, szinuszcsomó, pitvar-kamrai csomó, a keringési rendszer megbetegedései (+ kockázati tényezők), szívinfarktus, elsősegélynyújtás

Kiválasztás

Vizelet, vizeletkiválasztó rendszer, vizeletképződés, szűrletképzés, visszaszívás, kiválasztás, nefron, aktív és passzív transzport, a kiválasztó rendszer megbetegedései (+ kockázati tényezők), dialízis

A szabályozás

Irányítás, szabályozás, vezérlés, visszacsatolás, jeladó, célsejt,

Idegrendszer – idegsejt, ingerület, inger, ingerküszöb, receptor, adekvát inger, potenciál, szinapszis, serkentő és gátló hatás, átvivő anyag, központi és környéki idegrendszer, ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér és szürkeállomány, szomatikus és vegetatív idegrendszer, receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs idegsejt, mozgatóidegsejt, reflex, reflexív és reflexkör, biológiai ritmusok, gliasejtek, velőshüvely, gerincvelő, agy, agytörzs, köztiagy, kisagy, nagyagy, agytörzsi hálózatos állomány, testérző rendszerek, érzékelés, érzékszerv, érzet, érzékcsalódás, látás, szem, fénytörési hibák, szürke és zöldhályog, vakfolt, színtévesztés, látásélesség, csapok, pálcikák, dúcsejtek, hallás, egyensúlyérzés, fül, külső-, középső-, és belső fül, dobhártya, hallócsont, zajszennyeződés, tömlőcske, zsákocska, félkörös ívjáratok, Corti-szerv, alaphártya, szőrsejt, helyzetérzékelés, kémiai érzékelés, nyúltvelői kemoreceptorok, szaglóhám, ízlelőbimbó, testmozgató rendszerek, motivációs állapotok, akaratlagos mozgás, mozgáskoordináció, automatizált mozgás, kéreg alatti magvak, átkapcsolódás, vegetatív érző és mozgató rendszerek, szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer

Az emberi magatartás – a magatartás elemei, öröklött elemek, tanult elemek, feltétlen és feltételes reflexek, tanulás, belátásos és operáns tanulás, megerősítés, szokás, rászokás, függőség, emlékezés, rövid és hosszútávú memória, érzelmi és értelmi fejlődés

Az idegrendszer egészségtana – életmód, fájdalomcsillapítás, agyrázkódás, epilepszia, stroke, ortorexia, anorexia, bulímia, izomdiszmorfia, drogok, Alzheimer-kór, Parkinson-kór

A hormonrendszer – hormon, hormonális működések, hormontermelés és szabályozás, belső elválasztású mirigyek, hormonális fogamzásgátlás, a hormonrendszer egészségtana cukorbetegség

Az immunrendszer – immunitás, antitest, antigén, falósejt, nyiroksejt, memóriasejt, gyulladás, genny, immunizálás, védőoltás, virális és bakteriális fertőzések kezelése, természetes és adaptív immunválasz, immunglobulinok, vérszérum, autoimmun betegség, vércsoport, vércsoport rendszerek, Rh-összeférhetetlenség, vérátömlesztés, véradás, szervátültetés, az immunrendszer egészségtana, láz, lázcsillapítás, allergia, allergén anyagok

Szaporodás és egyedfejlődés

Szaporítószervek – férfi és női nemi szervek, megtermékenyítés, a nem meghatározottsága, petesejt, hímivarsejt

Egyedfejlődés – terhesség, embrionális-, magzati-, és születés utáni fejlődés, a születés, szoptatás, klinikai és biológiai halál, magzati és anyai vérkeringés kapcsolata,

Szaporodás, családtervezés, terhességi tesztek, terhességmegszakítás, meddőség, várandóság, terhesgondozás, nemi betegségek

EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK

Populáció

A populáció egyedszámának növekedése, a környezet eltartóképessége, gradáció, korfa, a populáció jellemzői, r- és K-stratégia

Környezeti kölcsönhatások – élettelen és élő környezet, biológiai rendszerek térbeli és időbeli változásai, tűrőképesség, tűrőképességi görbe, biológiai indikációk, a talaj kialakulása, trágyázás, műtrágyázás, kitettség, niche-elmélet, élettani és ökológiai optimum és niche, minimum-elv, Gauze-elv

Kölcsönhatások – viselkedésbeli kölcsönhatások, időleges tömörülés, család, kolónia, monogám pár, hárem, társas viselkedés, állati és emberi kommunikáció különbségei, vonzódás, agresszió, altruizmus, ökológiai kölcsönhatások, szimbiózis, versengés, asztalközösség, antibiózis, élősködés, táplálkozási kölcsönhatás

Életközösségek

Szintezettség, mintázat, szukcesszió, sokféleség, produktivitás, stabilitás, degradáció

Hazai életközösségek – ökológiai mutatók, életközösség változása, tölgyes és bükkös élőhelytípusok, szikes talaj, sziklagyepek

Bioszféra

Globális folyamatok, Gaia-elmélet, abiotikus környezet, környezettudatosság, civilizációs ártalmak, természetet pusztító emberi beavatkozások, népességrobbanás, globális felmelegedés, hulladékprobléma, savasodás, ózonréteg elvékonyodás, ökológiai válság, ökológiai lábnyom, fenntartható fejlődés és gazdálkodás

Ökoszisztéma

Anyagforgalom, termelők, lebontók, fogyasztók, anyagforgalom, energiaáramlás, táplálkozási lánc, táplálékhálózat, peszticidek, mérgek, szén és oxigén körforgás, ökoszisztéma, nitrogén körforgás, produkció, biomassza, ökológiai piramis, biológiai sokféleség, diverzitás

Környezet- és természetvédelem

Levegő, légszennyező anyagok, savas eső, szmogriadó, víz, öntisztuló képesség, vízszennyező anyagok, hőszennyezés, víztisztítás, energia, sugárzás, energiaforrások, megújuló és nem megújuló energiaforrás, talaj, talajerózió, hulladék, hulladékkezelés, szelektív hulladékgyűjtés

ÖRÖKLŐDÉS, VÁLTOZÉKONYSÁG, EVOLÚCIÓ

Molekuláris genetika

Gén, allél, genetikai kód, kromoszóma, rekombináció, kromatinfonál, homológ kromoszóma, DNS, fehérjék szerkezete és funkciója, tapasztalható jelleg, DNS replikáció, sejten belüli információáramlás, fehérjeszintézis, kodonszótár

Mutáció – mutáció és következményei, ivaros szaporodás, genetikai változékonyság, mutagén hatások, karcinogén hatás, pontmutáció, sarlósejtes anémia, albinizmus, fenilketonúria, gén-, kromoszóma-, és genommutáció

A génműködés szabályozása – génmegnyilvánulás, jó és rosszindulatú daganat, rák, áttétel, laktóz-operon

Mendeli genetika

Minőségi jellegek – haploid, diploid, homozigóta, heterozigóta, genotípus, fenotípus, öröklésmenetek, tesztelő keresztezés, egygénes enzimbetegség, Rh és AB0 vércsoport, ivar, génkölcsönhatás, génkapcsoltság, valószínűség, gyakoriság, kapcsoltság, rekombináció sejtmagon kívüli öröklés, genetikai térképezés

Mennyiségi jellegek – öröklődő mennyiségi tulajdonságok és hajlamok, nemesítés, öröklött és környezeti hatások, ikervizsgálat, környezetváltozás

Populációgenetika és evolúciós folyamatok

Ideális és reális populáció – allél és genotípus gyakoriság, irányító-, stabilizáló-, és szétválasztó szelekció, fajkeletkezés elmélete, ideális populáció, Hardy-Weinberg összefüggés, születési és halálozási ráta, kihalási küszöb, genetikai sodródás, leromlás, fajmegőrzés, beltenyészet

Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok – az evolúció darwini modellje, természetes szelekció, homológia, analógia, konvergens és divergens fejlődés, az evolúció közvetlen bizonyítékai, relatív és abszolút kormeghatározás, élő kövület, pollenanalízis, évgyűrűelemzés

Biotechnológia, klón, géntechnológia, bioetika, genetikai tanácsadás, Human Genom Program

A bioszféra evolúciója

Prebiológiai evolúció, biológiai-, fizikai-, és kémiai evolúció, Miller-kísérlet, az ember evolúciója, nagyrasszok, korai emberfélék

  • Regisztráció
vagy
Elfelejtetted a jelszavad? Add meg az e-mail címed, és kapsz egy linket egy új jelszó létrehozásához e-mailben.
Adataidat nem osztjuk meg senkivel.
Scroll to Top