biológiatanárok válaszolnak 1

Biológiatanárok válaszolnak #1 – Hogyan lehet felkészülni a biológia érettségire?

kémia után az ország legkiválóbb biológiatanárai közül is megkerestem 10-et, hogy a biológia érettségit érintő néhány kérdésben fejtsék ki véleményüket. A sorozat első részében itt is a sikeres felkészülés mikéntjére kerestük a lehetőségeket, azaz, hogy: Hogyan lehet felkészülni a biológia érettségire?

1.
Mándics Dezső, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium:

Nyilván sokfélék a vizsgázók, mind háttértudásukat, mind tanulási kapacitásukat tekintve, ami befolyásolhatja a kérdésre adandó választ. A továbbiakban az általánosságban ajánlható tanácsokat mutatom be, ettől lehetnek eltérések:

A legegyszerűbben betartható, hatékony tanulási módszer a következő: Egy nem túl nagy, néhány oldalas tananyagot elolvasunk néhányszor, megpróbáljuk felmondani, megoldjuk a hozzá tartozó feladatokat a könyvből és ellenőrizzük megoldásainkat. Ha pl. 80%-osnál jobb az eredményünk, akkor a téma többi részével folytatjuk.

Tanulás közben érdemes szövegkiemelőt használni, esetleg vázlatot írni – ezek nagymértékben segítik a rögzítést.

Amikor a téma végére érünk, az egészet végigtanuljuk újra, és amikor úgy érezzük, hogy a könyökünkön jön ki, akkor elővesszük egy alkalmas érettségi feladatgyűjteményt, például a Kropog–Mándics–Molnár–Sz. Heszlényi: Biológiai feladatgyűjtemény c. kiadványt. Ha legalább 90%-os eredménnyel oldjuk meg az első feladatsort, akkor jöhet a következő. Ha ennél gyengébb az eredményünk, akkor a tankönyvet vegyük elő újra, és a téma újratanulása után következhet a feladatgyűjtemény következő feladatsora ugyanazon témából.

A tanulás iránt nagyon elkötelezetteknek ajánlom a figyelmébe, hogy munka közben ne feledkezzünk meg a pihenésről! Óránként–másfél óránként legalább 10–15 percet kell pihenni, mással foglalkozni, pl. társadalmi életet élni (közösségi oldal, Viber stb.), zenét hallgatni, enni-inni stb. Télen és tavasszal fontos az is, hogy – ha bezárkózunk egy szobába, akkor – legalább félnaponta szellőztessünk néhány percnyit. Az időzítés hosszabb távú szempontja, hogy tanácsos kb. áprilisig végére érni az egész tananyagnak, hogy utána az ismétlésre is maradjon idő.

Emelt kémia érettségi online tanfolyam

Nézd meg és próbáld ki INGYENESEN a weboldal emelt kémia érettségi online felkészítő tanfolyamát!

2.
Fazakas Andrea, Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest:

Módszeresen, megfelelő terv készítésével és követésével.

Néhány „fogás”, ötlet:

Összehasonlító táblázatok készítése (saját kézzel!) Pl: Állattan témakörből külön egy gerinctelen és egy gerinces, szervrendszerenként összehasonlítva, vagy a gerincvelői reflexek különbségeit is ki lehet így emelni. Nagyon kedvelt téma még a mitokondrium és színtest hasonlóságai és különbségei, stb…

Számadatokat egy külön lapra kigyűjteni: légzési és keringési perctérfogat, 36-38 mol ATP/1 mol glükóz stb. (Ezeket sokszor nem adják meg a számítási feladatoknál)

Ha ezek megvannak papír formátumban, akkor ezek segítségével nagyon könnyű villám ismétlést végrehajtani.

3.
dr. Koncz Gábor, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda:

Úgy gondolom, hogy biológiából a kulcs a tananyag megfelelő elsajátítása, és fontos e mellett/közben a rendszeres feladatmegoldás.

4.
Illés Sándor, Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan:

Mindenképpen elég időt kell szánni a tanulásra. Véleményem szerint egy 2-3 hónapos gyorstalpalóval nem lehet készülni az emelt szintre. Kell a tagozatos óraterv a gyakorlás miatt. Ismerni kell a típusfeladatokat, ki kell alakítani a problémamegoldás, és a logikai gondolkodás képességét. Fontosnak tartom az adatsorok és grafikonok elemzésének elsajátítását, a szövegértés és kísérletelemzés gyakorlását.

5.
Tiszáné Dr. Kósa Eszter Imola, Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium, Budapest:

Kósa Eszter

Fontosnak tartom mindenekelőtt megjegyezni, hogy – véleményem szerint – több út is vezet a sikeres érettségihez, ehhez nincs univerzális recept. Nagyon sok múlik az egyén képességein, a tanuláshoz való hozzáállásán, az előképzettségén, azaz, hogy milyen alapokon nyugszik a tudása, és nem utolsósorban az sem elhanyagolható szempont, hogy hány éven keresztül, és heti hány órában tanulta iskolai keretek között a tárgyat. Az előbb felsorolt szempontok alapján általában igen heterogén összkép alakul ki az érettségire készülő diákok körében.

Alapvető, hogy legyen egy jól használható tankönyvsorozat, ami lefedi a teljes érettségi követelményrendszert. Lényeges, hogy legyenek tanulást könnyítő jegyzetek, áttekinthető vázlatok. Különösen fontos, hogy nyomtassa ki és használja a diák a kétszintű érettségi követelményrendszert, nyomon követve a már tanult és a még nem tanult fogalmakat, összefüggéseket. Nélkülözhetetlen a tudást ellenőrző feladatok rendszeres megoldása. Az interneten megtalálható az összes érettségi feladatsor, javítási útmutatóval együtt, a gyakorláshoz ez kiváló segítség. Alapvető fontosságú a rendszeres, hatékony tanulás, a sok gyakorlás, tudásszint ellenőrzés.

6.
Mező István, Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd:

Mező István

Mező István Tanár Úr részletes tanácsait egy 1 év alatt történő, biológia és kémia emelt szintű érettségire való felkészülésre vonatkoztatva a Kémia tanárok válaszolnak #1 cikkben találod. Összefoglalva:

 1. Terv készítése a következők figyelembevételével:
  • A felkészülés előtt milyen minőségben és mennyiségben tanultad a tárgyakat?
  • A megcélzott szakra az adott intézményben kb. hány pont kell a bejutáshoz?
  • Milyen segítséget tudsz igénybe venni? (Fakultáció, szakkör, magántanár, stb.)
 2. A kellő segédanyagok (tankönyv, feladatgyűjtemény, korábbi feladatsorok) beszerzése.
 3. Az utolsó év végigtanulása a terv alapján haladva, rendszeresen, sok gyakorlással.
 4. Az érettségin hozd ki magadból a legtöbbet, az írásbelin és szóbelin szükséges legfontosabb praktikák, készségek elsajátításával, amelyben egy jó felkészítő tanár lehet a segítségedre.

,,A többi érettségi tárgyat se hanyagoljuk el, hiszen tapasztalatom szerint sokkal többen vannak, akik nem duplázással kerülnek be a kívánt szakra. Biológiából a főbb témaköröket sorba kell rakni. Véleményem szerint az a legjobb, ha ez nem a könyvek szokásos sorrendjében történik, és nem is egyezik meg pontosan az iskolai vagy fakultációs anyaggal. Így egy adott témakörrel kénytelen az ember többször találkozni az év során. Valamint azt is vegyük figyelembe, hogy az esetleges könnyebb témaköröket előre vegyük, és a nagyobb kihívást jelentőt pedig a végére hagyjuk! Heti témaköröket állapítsunk meg, figyelembe véve a szüneteket, és hagyjunk néhány hetet ismétlésre és gyakorlásra!”

7.
Popellár Márta, ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma:

Gondolkodva, az ismereteket felhasználva, alkalmazva lehet eredményesen felkészülni. Fontos a típusfeladatok alapos begyakorlása, hogy vizsgahelyzetben már csak a tartalmi részre kelljen figyelni. Emellett a jó feladatok útmutatást adnak a hiányosságokra is. Nagyon hasznos az előző évek feladatsorainak megoldása.

Kiemelném a gyakorlatok fontosságát. Ez az ismeretek elmélyítésében, élményszerűvé tételében fontos. De mivel ez meglehetősen idő, eszköz és munkaigényes, rohanó világunkban sajnos egyre inkább “kiveszőben” van.

8.
dr. Jánossyné dr. Solt Anna, Városmajori Gimnázium, Budapest:

A felkészüléshez a részletes érettségi vizsgakövetelmény rendszert kell elővenni és hozzá bármelyik tankönyvet. Ha az illető mindent ért azon a szinten, ahogy ebben kérik és még gyakorol is teszteket a korábbi írásbeli feladatsorokból, az már tökéletes. Érdemes Gál Béla, illetve Kropog–Mándics–Molnár–Sz. Heszlényi feladatgyűjteményét is nézegetni az adott témakörök tanulása közben. Azt kell főleg gyakorolni, ami gondot okoz, vagy nehezebbnek tűnik.

9.
Solymoss Miklós, Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium:

Solymoss Miklós

Egy jó középiskolai tanár és/vagy érettségi felkészítő tanfolyam, valamint folyamatos készülés órákra, feladatok megoldása a tanulással párhuzamosan (főleg előző évi érettségik) hozhatja meg a sikert.

10.
Vetlényi Dávid, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest:

Az iskolai oktatás keretein belül fontosnak tartom a folyamatos tanulást, mert a kisebb egységekben megtanult, átismételt anyag tapasztalataim szerint jobban rögzül. Nálunk bevált az a módszer, hogy az emelt szintű érettségire készülő diákok rendszeresen elindulnak különböző országos biológia versenyeken ahol az anyag átismétlése mellett vizsgarutint is szerezhetnek az írásbeli mellett a szóbelire is.  Az interneten sok helyen elérhető a korábbi érettségi feladatok gyűjteménye, ezek témakörönkénti megoldása is sokat segít a felkészülésben, a feladattípusok megismerésében. Az érettségi követelményrendszer ismerete is fontos, bár ez inkább a tanár feladata.

Az emelt szintű érettségin szerepel esszéfeladat megírása is. Ezt minden tanult témakörnél gyakoroljuk! A feladatok között gyakoriak a diagramokat, táblázatokat elemző feladattípusok, ezeket is sokat kell gyakorolni. Nálunk a végzősökkel a félév előtt kis érettségit íratunk. Ennek időpontját azért tesszük az érettségire való jelentkezés ideje elé, hogy a diákok jelzést kapjanak arról, hogy hol tartanak a felkészülésben, és az eredmények ismeretében reálisak-e elképzeléseik.

10+1
Nagy Etele:

Én azt tartom fontosnak hangsúlyozni, amit a jegyzetem bevezetőjében is megírtam:

biológia érettségire készülve a legfontosabb, hogy a megkövetelt, és a vizsgán számon kérendő anyag szerint tanulj!

Továbbá, lehetőleg minél többször menj át a lényeges részeken. Az ember biológiájával kapcsolatban a mozaikos könyvek a legjobbak. Azonban az érettségin kevesebbet követelnek, mint amit e könyvekből tanulni lehet. Ezért az orvosira készülőknek azt javaslom, hogy az orvosi első éveiben tartsák meg a 11. osztályos mozaikos tankönyvet és olvassák át, mielőtt az adott anyagrészt tanulják az egyetemen, ez sokat segíthet.

Vélemény? Hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

 • Regisztráció
vagy
Elfelejtetted a jelszavad? Add meg az e-mail címed, és kapsz egy linket egy új jelszó létrehozásához e-mailben.
Adataidat nem osztjuk meg senkivel.
Scroll to Top